Tveten gård (kultureiendom)

Om kultureiendommen

Tveten var et gårdsbruk i Aker herred, nå Oslo kommune. Gårdsnavnet kommer fra norrønt þveitin, som betyr 'utskilt engstykke'.

Dette peker mot at gården ble rydda før vikingtiden. Tveten gård har et av de best bevarte gårdstunene i Oslo, med i alt åtte bygninger. Særlig kjent er brenneribygningen fra omkring 1800, oppført i utmurt bindingsverk. Dette er den siste bygningen i sitt slag i Aker.

Første gang Tveten nevnes i skriftlige kilder er i 1408, da den ble lagt under Hovedøya kloster. Den omtales fortsatt som del av klosterets gods i lensregnskaper. Fra ca. 1610 omtales Tveten som krongods, noe gården var fram til 1677. Den ble da kjøpt av Andreas Boyesen Schøyendal på Skøyen. Trolig hadde den vært i privat eie en kort periode tidligere, for det ser ut til at Oslo lagstol makeskiftet den med Hannibal Sehested i 1649, og deretter fikk den tilbake i 1651.

En del av gården, omtalt som Tvetebråten, var utskilt før 1610, og ble senere lagt under Teisen. Den neste eieren, Mogens Lauritssøn på Linderud, bygde nytt våningshus og utbedra gården. Etter ham begynte en periode med forfall, en følge av at det var en rekke eiere som bare hadde den i kort tid og som derfor ikke la noe særlig arbeid ned i gården.

I 1810 kjøpte Even Bernhard Stenersen Tvetten gård, og hans etterslekt eide den helt til 2006. Stenersen oppførte flere bygninger, blant annet drengestua med sitt danskinspirerte mansardtak, noe som gjorde at Tveten gård fikk det uttrykket den har i dag.

I 1850-åra ble taket på våningshuset hevet og rettet ut, slik at det ble to fulle etasjer. Stabburet er også fra denne tiden; det sto ferdig i 1858, og er et av de største og best bevarte stabbur på Østlandet. Mot slutten av 1850-årene var det atten bygninger på tunet. Jordveien ble kjøpt av Oslo kommune i 1950, det aller meste av den ble utparsellert til boligbygging. I 1960-årene ble det oppført omkring 2600 boliger der. I 2006 kjøpte Oslo kommune tunet med bygningene.

Seniorsenter

Les mer om Tveten gård seniorsenter

Leiemuligheter

Vi leier og låner ut en festsal, et rom i hovedhuset på gården og et rom i veslestua.

Hvem kan låne eller leie lokaler?

Lokalene er verdifulle kulturminner og leies kun ut til veldedighet, organisasjonsliv, minnemarkeringer og faglige anledninger som disputaser, boklanseringer, kurs og lignende.

Frivillige organisasjoner, lag og foreninger i Bydel Alna kan låne eller leie Stenersens festsal eller møterommet gratis eller til en redusert pris mandag til fredag. Privat personer, firmaer og lignende kan leie til ordinære priser i helger.

Vi er stolte av huset vårt og ønsker å ta godt vare på det. Lån og leie av Tveten gård skal skje på kulturminnenes premisser, og vi forbeholder oss derfor retten til å avvise søkere uten nærmere begrunnelse.

Stenersens festsal i hovedhuset

Festsalen har plass til 50 personer, og er tilpasset for universelt bruk med rampe og HC-toalett. Festsalen kan leies og lånes ut med kjøkken.

Stenersens festsal passer til møter, kurs, undervisning, foredrag eller seminar, filmvisning, bryllup, dåp/navnefest, jubileer og konfirmasjon.

Skal du leie hovedhuset i helgen er leieperioden fra fredag kl. 16.00 til og med søndag kl. 12.00 , med mulighet for å avtale et senere tidspunkt. I helgen leies Stenersens festsal og møterommet i andre etasje ut sammen, til ordinære priser. På hverdager må arrangementet være avsluttet senest kl. 22:00, og i helger må selskapet være avsluttet kl. 24:00.

Fasiliteter

Bord, stoler, kaffetrakter, vannkoker, toalett, trådløst internett, garderobe, projektor, HC-toalett og piano.

Priser

Hverdager fra kl. 16:00 til 22:00: 2 000 kroner. 1 500 kroner for ideelle organisasjoner.

Helg fra fredag kl. 16:00 til søndag kl. 12:00: 4 000 kroner.

Depositum: 1 000 kroner.

Vask koster 2000 kroner og er obligatorisk.

Kjøkken i hovedhuset

Kjøkkenet kan kun brukes til anretning. Det vil si at du kan ikke lage mat der fra bunn, men må ta med selv eller få catering levert. I tillegg til bruk av kjøkkenet kan du også bruke service, glass, bestikk, med mer. Det er glass, bestikk og tallerkener til 42 personer.

Pris for å leie kjøkkenet: 1 000 kroner.

Møterom i hovedhuset

Møterommet ligger i andre etasje i hovedhuset, og har kapasitet til 20 personer. Møterommet kan lånes eller leies mandag til fredag, men ikke i helgene. Det er ikke tilgang til rommet via heis.

Møterommet passer til møter, kurs, undervisning, foredrag eller seminar, håndarbeid, filmvisning, forming eller hobbyaktiviteter.

Fasiliteter

Bord, stoler, kaffetrakter, vannkoker, toalett, projektor, trådløst internett.

Pris

Hverdager fra kl. 08:00 til 15:30: 2 000 kroner. 1 000 kroner for ideelle organisasjoner

Vask koster 500 kroner og er obligatorisk.

Veslestua

Veslestua har plass til 30 personer og har et enkelt tekjøkken med litt utstyr og dekketøy. Stua kan være litt bratt og vanskelig tilgjengelig for rullestolbrukere.

Veslestua passer til møter, kurs, undervisning, forsamling, foredrag eller seminar, håndarbeid, forming eller hobbyaktiviteter, mindre kor og barnebursdager.

Pris

Veslestua lånes ut gratis til barnebursdager og til møter for lag og foreninger.

Å leie veslestua koster 2 000 kroner. Ideelle organisasjoner betaler 1000 kroner.

Vask koster 500 kroner, og er obligatorisk. Også ved lån av rommet koster det 500 kroner i vask.

Fasiliteter

Bord, stoler, kaffetrakter, vannkoker, toalett, kjøkken med utstyr, garderobe, vask, strøm, HC-toalett.

Slik låner du lokalene

Du kan se hvilke tidspunkt du kan låne eller leie Tveten gård i vårt bookingsystem. Når du finner ønsket tidspunkt, sender du en søknad om å booke lokalet.

Finn ledige tidspunkt og send søknad

Slik behandler vi opplysningene dine

Innlogging til vår bookingløsning skjer via ID-porten. Vi tar kun vare på navnet ditt og hvordan vi kan kontakte deg. Administrasjonen ved lokalet bruker opplysningene du har gitt når de tildeler ønsket tid. Les mer om hvordan Oslo kommune behandler dine personopplysninger.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål kan du kontaket gårdsbestyrer Carl-Fredrik Sandkroken-Olafsen på e-post: carl-fredrik.olafsen@bal.oslo.kommune.no

Kontakt

Vakttelefon for kultureiendommer: 815 00 503 (ved lekkasjer, hærverk og innbrudd utenfor kontortid).

Besøksadresse:
Tvetenveien 101
0671 OSLO