Tveten gård (kultureiendom)

Om kultureiendommen

Tveten var et gårdsbruk i Aker herred, nå Oslo kommune. Gårdsnavnet kommer fra norrønt þveitin, som betyr 'utskilt engstykke'.

Dette peker mot at gården ble rydda før vikingtiden. Tveten gård har et av de best bevarte gårdstunene i Oslo, med i alt åtte bygninger. Særlig kjent er brenneribygningen fra omkring 1800, oppført i utmurt bindingsverk. Dette er den siste bygningen i sitt slag i Aker.

Første gang Tveten nevnes i skriftlige kilder er i 1408, da den ble lagt under Hovedøya kloster. Den omtales fortsatt som del av klosterets gods i lensregnskaper. Fra ca. 1610 omtales Tveten som krongods, noe gården var fram til 1677. Den ble da kjøpt av Andreas Boyesen Schøyendal på Skøyen. Trolig hadde den vært i privat eie en kort periode tidligere, for det ser ut til at Oslo lagstol makeskiftet den med Hannibal Sehested i 1649, og deretter fikk den tilbake i 1651.

En del av gården, omtalt som Tvetebråten, var utskilt før 1610, og ble senere lagt under Teisen. Den neste eieren, Mogens Lauritssøn på Linderud, bygde nytt våningshus og utbedra gården. Etter ham begynte en periode med forfall, en følge av at det var en rekke eiere som bare hadde den i kort tid og som derfor ikke la noe særlig arbeid ned i gården.

I 1810 kjøpte Even Bernhard Stenersen Tvetten gård, og hans etterslekt eide den helt til 2006. Stenersen oppførte flere bygninger, blant annet drengestua med sitt danskinspirerte mansardtak, noe som gjorde at Tveten gård fikk det uttrykket den har i dag.

I 1850-åra ble taket på våningshuset hevet og rettet ut, slik at det ble to fulle etasjer. Stabburet er også fra denne tiden; det sto ferdig i 1858, og er et av de største og best bevarte stabbur på Østlandet. Mot slutten av 1850-årene var det atten bygninger på tunet. Jordveien ble kjøpt av Oslo kommune i 1950, det aller meste av den ble utparsellert til boligbygging. I 1960-årene ble det oppført omkring 2600 boliger der. I 2006 kjøpte Oslo kommune tunet med bygningene.

Seniorsenter

Les mer om Tveten gård seniorsenter

Utleie

Les mer om utleiemuligheter på Tveten gård

Leiemuligheter

Lokalene er verdifulle kulturminner og leies kun ut til veldedighet, organisasjonsliv, minnemarkeringer og faglige anledninger som disputaser, boklanseringer, kurs og lignende.

Bestilling

Ønsker du å leie lokaler hos Tveten gård, ta kontakt med gårdsbestyrer Carl-Fredrik Sandkroken-Olafsen på e-post:carl-fredrik.olafsen@bal.oslo.kommune.no

Kapasitet

Sitteplasser til 42 personer i festsalen.

Pris

Hverdag:

  • 2 000 kroner etter klokken 17:00, 1 500 kroner for ideelle organisasjoner.

Helg:

  • 4 000 kroner (fredag - lørdag)
  • 4 000 kroner (lørdag-søndag)

Vask (obligatorisk):

  • 2 000 kroner

Depositum:

  • 1 000 kroner

Fasiliteter

  • Monitor for bildefremvisning
  • Piano
  • Kaffetrakter
  • Tilgang til kjøkken – og dekketøy 1 000 kroner ekstra. Dette må også avtales med utleier.
  • Mat må medbringes (catering)

Kriterier

Kulturetaten leier ut kulturhistoriske eiendommer til særskilte arrangementer. All leie skal skje på kulturminnenes premisser og Kulturetaten forbeholder seg derfor retten til å avvise søkere uten nærmere begrunnelse.

Lokalene er verdifulle kulturminner og leies kun ut til veldedighet, organisasjonsliv, minnemarkeringer og faglige anledninger som disputaser, boklanseringer, kurs og lignende.

Kontakt

Vakttelefon for kultureiendommer: 815 00 503 (ved lekkasjer, hærverk og innbrudd utenfor kontortid).

Besøksadresse:
Tvetenveien 101
0671 OSLO