Trosterudvillaen

Om kultureiendommen

Henrik Dedichen grunnla og drev privatasyl på Trosterud i Østre Aker fra 1901 til 1933, og arbeidet for reformer innen sinnsykepleien.

Dr. Dedichen etablerte et nytt og moderne asyl på Trosterud og Trosterudvillaen var hans hjem. Den dag i dag går den under navnet ”doktorvillaen”. Villaen stod ferdig i 1901. Bygningen er omkranset av et romantisk hageanlegg, representativt for datiden. Denne flotte hagen benyttet både pasienter og ansatte seg av. Driften ved sykehuset ble avviklet i 1964, og i 1966 tok Oslo kommune over driften av byggene.

Foreningen Trosterudvillaen leier villaen.

Leiemuligheter

Trosterudvillaen er et selskapslokale som leies ut, og er beregnet for maks 50 personer. Er du knyttet til bydelen og har et åpent arrangement, kan du låne lokaler hos oss.

Les mer om utleie av Trosterudvillaen her.

Kontakt

Vakttelefon for kultureiendommer: 815 00 503 (ved lekkasjer, hærverk og innbrudd utenfor kontortid).

Besøksadresse:
Dr. Dedichens vei 28
0675 OSLO