Trosterudvillaen

Om kultureiendommen

Henrik Dedichen grunnla og drev privatasyl på Trosterud i Østre Aker fra 1901 til 1933, og arbeidet for reformer innen sinnsykepleien.

Dr. Dedichen etablerte et nytt og moderne asyl på Trosterud og Trosterudvillaen var hans hjem. Den dag i dag går den under navnet ”doktorvillaen”. Villaen stod ferdig i 1901. Bygningen er omkranset av et romantisk hageanlegg, representativt for datiden. Denne flotte hagen benyttet både pasienter og ansatte seg av. Driften ved sykehuset ble avviklet i 1964, og i 1966 tok Oslo kommune over driften av byggene.

Foreningen Trosterudvillaen leier villaen.

Kontakt

Vakttelefon for kultureiendommer: 815 00 503 (ved lekkasjer, hærverk og innbrudd utenfor kontortid).

Besøksadresse:
Dr. Dedichens vei 28
0675 OSLO