Saxegården

Om kultureiendommen

Saxegaarden ligger i Middelalderbyen i Gamlebyen og er opprinnelig en middelaldersk bygård. Den er oppkalt etter stormannsætten Saxe. Saxegaarden spores tilbake til herr Saxe og hans sønner Agmund og Ulv Saksesson.

Ulv Saksesson ( 1295-1349) var norsk ridder og riksråd og fikk trolig ridderslaget 1337. De var eiere av den første Saxegaarden. Senere ble huset benyttet som bolig for besøkende biskoper fra Hamar. Den første Saxegaarden er omtalt i historien fra 1334 til 1414, og er blant de meget få middelaldergårdene i Oslo hvis beliggenhet kan fastslås med sikkerhet.

Middelalderhuset brant i bybrannen i 1624. Nytt hus ble bygd på de gamle murene like etterpå. Dagens hus ble reist i år 1800 av rådmann Ingstad. I 1868 ble Saxegaarden overtatt av brødrene Schyberg, og i 1890-årene ble det foretatt en større innvendig ombygging.

Arkitektur

Huset er i louis-seize-stil, og hovedfasaden har tydelige inndelinger. Taket har en svak valming og er tekket med sementtakstein, dørene er originale. I alt har tre forskjellige tømmerhus stått på det samme stedet.

Dagens bygning ble opprinnelig oppført som bolig for rådmann Ingstad og overtatt av brødrene Schyberg. Huset rommet da 3 leiligheter. I 1890-årene ble det foretatt større innvendige ombygninger med etablering av ny hovedtrapp og oppdeling i 4 leiligheter.

Saxegaarden sto i mange år og forfalt, og i 2000 ble bygningen okkupert. Etter at okkupantene ble kastet ut, benyttet NRK huset som innspillingssted for barne-TV-serien Uhu!.

Kontakt

Vakttelefon for kultureiendommer: 815 00 503 (ved lekkasjer, hærverk og innbrudd utenfor kontortid).

Kontaktperson
Linn Skaar
E-post
linn.skaar@kul.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Saxegaardsgata 17
0192 OSLO