Sagene festivitetshus

Om kultureiendommen

Holsts gate 3 er bygget i årene 1896-97 for A/S Sagene Festivitetslokale. Stedet ble på folkemunne kalt "Afrika", og nevnes flere steder i Oskar Braaten sine bøker og skuespill. Fra 1898 var forsamlingslokalet utleid til Nordre Teater, og scenen ble utvidet i 1901.

I 1905 ble lokalet utleid til vekkelsesmøter. Eiendommen ble solgt til Foreningen for Indre Mission i Christiania i 1908, og forsamlingslokalet ble da omgjort til Indremisjonslokalet Emmaus. I 1917 ble eiendommen kirke for den nyopprettede Lilleborg Menighet, og det ble satt inn orgel på galleriet.

Fra 1927 har Oslo kommune stått som eier. I forbindelse med overtakelsen fikk kirkeinteriøret nytt korparti med korbue og maleri. Kirkefunksjonene flyttet i 1966 og huset ble forsamlingslokale.

Kulturetaten har siden 2012 rehabilitert Holstsgate 3, Sagene festivitetshus. Torshovkorpset og Sagene Janitsjar bruker i dag bygget.

Leiemuligheter

Lokalene kan leies som selskapslokale gjennom Sagene janitsjarkorps.

Les mer om utleie av Sagene festivitetshus her.

Kontakt

Vakttelefon for kultureiendommer: 815 00 503 (ved lekkasjer, hærverk og innbrudd utenfor kontortid).

Besøksadresse:
Holsts gate 3
0473 OSLO