Øvre Fossum gård

Om kultureiendommen

Navnet Fossum kommer av det norrøne Fossheimr som betyr «heimen ved fossen». Muligens er et fall i Tokerudbekken opphav til navnet.

Det finnes bare to «heim»-gårder i Aker, og de skriver seg trolig fra de første 500 årene etter Kristi fødsel. Midt på 1700-tallet ble gården delt i to: Øvre og Nedre Fossum. I 1915 kjøpte Ellen og Edvard Christensen fra Vestfold Øvre Fossum.

Gårdsbruket var allsidig med 16 kuer som gikk ute på kulturbeite hele sommeren, noe som ikke var vanlig for gårder så nær byen. Melken ble de første årene kjørt med hest og vogn til butikker på Høybråten, senere med lastebil til kunder i byen. Akerbøndene fikk mye gjødsel fra byen, og sønnen på Fossum tømte både doer og stallbinger, hvorpå etterlatenskapene ble bragt til gårds med hest. Den siste hesten var i arbeid frem til 1956. Oslo kommune eksproprierte gården i 1965 og la den ut til bebyggelse.

Les mer om Øvre Fossum gård her.

Kontakt

Vakttelefon for kultureiendommer: 815 00 503 (ved lekkasjer, hærverk og innbrudd utenfor kontortid).

Besøksadresse:
Olaus Fjørtofts vei 130
0982 OSLO