Musikkens hus/Grünerløkka lufthavn

Om kultureiendommen

Svend Foyns Praktiske Borgerskole, 'der praktiske sysler i den djerve sjømanns regi ble utført' flyttet inn i Toftes gate 69. Huset ble bygget i 1890-årene. En borgerskole skulle, etter opplysningstidens idealer, tilby utdanning som var bedre tilpasset byens borgerskap enn det latinskolen kunne. Tilsvarende skoler ble opprettet i flere norske byer fra slutten av 1700-tallet. Svend Foyn (1809-1894) var skipsreder og grunnlegger av den moderne hvalfangsten.

I 1902 flyttet kommunen sin Maskinistskole og Den Elementær-tekniske dagskole til huset. Disse holdt sin undervisning der fram til 1960-tallet, da Grünerløkka handelsskole flyttet inn. Senere skiftet skolen navn til Grünerløkka videregående skole.

Grünerløkka Lufthavn er en ikke-kommersiell organisasjon som driver scenen og cafeen MIR, Galleri 69 og øvings- og arbeidsrom for musikere og kunstnere i Oslo. Lufthavna ble stiftet i 1994 og er støttet av kulturetaten i Oslo kommune og musikkutstyrsordningen.

Toftes gate 69 har tidligere gått under navnet Musikkens hus, men har siden 1994 også vært kjent som Grünerløkka lufthavn. Les mer om aktivitetene på Grünerløkka lufthavn.

Oppussing av bygården og fremdriftsplan

Frem til juni 2021 skal bygården Toftesgate 69 pusses opp. I mellomtiden blir Grünerløkka lufthavn å finne i Markveien 59, det gamle Grünerløkka sykehjem.

Første kvartal 2019:

 • Vi sender inn rammesøknad
 • Nabomøte arrangeres
 • Forprosjektet leverer rapport
 • Oppstart av detaljprosjekteringen
 • Oppstart av lette rivearbeider
 • Engasjering av entreprenør for fundamentering

Andre kvartal 2019:

 • Vi lager en beskrivelse av hovedrehabiliteringen
 • Fundamentering, med drenering

Tredje kvartal 2019:

 • Engasjering av entreprenør for hovedrehabilitering og signering av kontrakt

Fjerde kvartal 2020:

 • Ferdigattest for arbeider, og ferdig bygg for prøvedrift

Andre kvartal 2021:

 • Overtagelse etter prøveperioden

Kontakt

Vakttelefon for kultureiendommer: 815 00 503 (ved lekkasjer, hærverk og innbrudd utenfor kontortid).

Besøksadresse:
Toftes gate 69
0552 OSLO