Middelalderparken

Om kultureiendommen

Middelalderparken er et parkområde i Bydel Gamle Oslo. Her lå middelalderens Oslo, og flere ruiner fra perioden er bevart. Parken ligger sør for Bispegata og øst for Sørenggata, ned mot havna. Den ble anlagt i 1999 og åpnet i 2000. Hensikten var å gi bedre tilgang til, og en mer verdig ramme omkring, ruiner fra middelalderen.

Sammen med Minneparken og Oslo Ladegård utgjør parken Nordens største sammenhengende
bevarte ruinområde. Ruinene man kan se i parken er fra Clemenskirken, Mariakirken og Kongsgården. I vest ligger vannspeilet. Dette markerer Alnaelvas opprinnelige utløp. Ned mot dette er deler av strandlinja fra høymiddelalderen rekonstruert.

Kontakt

Vakttelefon for kultureiendommer: 815 00 503 (ved lekkasjer, hærverk og innbrudd utenfor kontortid).