Magistratgården

Om kultureiendommen

Magistratgården ble oppført av rådmann og kjøpmann Helge Berntsen i 1647, i to etasjer bygget over hvelvede kjellere av gråstein. Det bratte barokktaket er typisk for 1600-tallets Christiania.

Bygningens fasade er av rappet hollandsk tegl med et høyt tak tekket med sortglaserte
teglpanner. Magistratgården har en svært enkel utførelse og er komponert med ganske regelmessig plasserte vinduer, med et markert unntak i den aksen som dannes ved portrommet.
De opprinnelige gavlene mot gaten ble revet på slutten av 1700-tallet. Over porten ble det i 1754 innsatt våpenskjold og monogram til de daværende eierne, Morten Leuch Eliesen og hans hustru, Dorthea Monsen. Inne i gårdsrommet er bygningens opprinnelige umurte bindingsverk bevart. Her finnes krysspostvinduer fra en ombygging i 1870. Mot bakgården er det bevart vinduer i rokokkostil, og svalgangen er av utmurt bindingsverk. Eiendommen ble i 1843 kjøpt av staten, som leide ut til Christiania kommune. Bygningen ble benyttet til magistratslokaler fram til 1870, derav navnet.

Oslo kommune overtok huset i 1945 med passus om at huset skulle inneholde ”institusjoner med f.eks. kulturelt og samfunnsnyttig tilsnitt”.

I dag holder Fortidsminneforeningens hovedadministrasjon til i Magistratgården.

Kontakt

Vakttelefon for kultureiendommer: 815 00 503 (ved lekkasjer, hærverk og innbrudd utenfor kontortid).

Besøksadresse:
Dronningens gate 11
0152 Oslo