Lambertseter gård

Om kultureiendommen

Lambertseter gård har gitt navnet til bydelen Lambertseter. Hovedbygningen er fra 1825. Det er uklart når gårdsdriften på stedet oppstod, men gården Sæter nevnes første gang på 1500-tallet. Tidlig på 1600-tallet ble driften overtatt av en tysk soldat ved navn Lambert eller Lambrit, derav navnet Lambertseter. I 1660-årene kom gården i assessor Niels Toller den yngres eie.

Det var flere husmannsplasser under Lambertseter og i folketellingen i 1801 hadde gården og plassene til sammen 23 beboere. Ved folketellingen i 1865 var tallet vokst til 62, før det senere gikk noe ned.

Like etter andre verdenskrig solgte daværende eier Mathias Jørgensen mesteparten av jorda til Aker kommune. Planer om en storstilt boligutbygging på Lambertseter fantes allerede i 1934, men Andre verdenskrig bremset prosjektet. Ved kommunesammenslåingen i 1948 ble det derimot fart på sakene. Tidlig på 50-tallet kom de første blokkene, samtidig som gårdsdriften ble avviklet.

Mesteparten av boligmassen ved gården ble solgt til kommunen eller revet i løpet de neste årene, men hovedhuset består.

Leiemuligheter

Lamberseter gård har fire lokaler til utleie. Lokalene er godt egnet til små og store møter, og arrangementer som dåpsselskaper og navnefester, konfirmasjoner og minnestunder.

Les mer om gården og leiemuligheter på gårdens hjemmeside.

Kontakt

Vakttelefon for kultureiendommer: 815 00 503 (ved lekkasjer, hærverk og innbrudd utenfor kontortid).

E-post
post@lambertsetergaard.no
Besøksadresse:
Langbølgen 2B
1154 OSLO