Kjeglebanen

Om kultureiendommen

På 1700-tallet ble de første åpne trebaner for kjeglespill oppført, en slags forløper til bowling. Først på 1800-tallet ble det et utbredt spill. Spillet ble umåtelig populært, men var ikke tillatt for kvinner. På Langgaardsløkken ligger en av landets siste kjeglebaner. Den lange bygningen ble spesialbygd til formålet.

Langgaardsløkken var en løkke i Bymarken, utskilt fra Frogner hovedgård. Løkken het Rolighed, og vises på kart fra 1777. Den tilhørte da branndirektør Jens Smith. Mads Langgaard, som grunnla Frydenlunds bryggeri, kjøpte løkken i 1874 og den ble fra da kalt Langgaardsløkken.

Hagens første forpakter var Jensen Christian Schmidt som i tillegg kjøpte forpaktningsretten til en stor del av Frogner hovedgårds jordeiendom på 1770-tallet.

Kommunen kjøpte hagen i 1964 og kjeglebanen ble restaurert. I dag er kjeglebanen den eneste bevarte kjeglebanen i Oslo i bruk.

Leiemuligheter

Kjeglebanen er et lokale som kan leies som kulturarena. Den 29 meter lange bygningen ble spesialbygd for å inneholde en kjeglebane, en slags forløper til moderne bowlingbaner.

Kapasitet

Lokalet er tillatt for maksimalt 20 personer.

Pris

Pris for leie av kjeglebanen er kroner 2000 per dag.

Fasiliteter

  • Det er strøm i lokalet, men ikke innlagt vann.
  • Leietakere disponerer cirka 20 klappstoler og noen bord.
  • I sommersesongen kan man dra nytte av det flotte grøntarealet som omkranser Kjeglebanen.
  • Lokalet har ikke toalettfasiliteter.

Kontakt for utleie

Wibeke Soot
E-post

Kriterier

Kulturetaten leier ut kulturhistoriske eiendommer til særskilte arrangementer. All utleie skal skje på kulturminnenes premisser og Kulturetaten forbeholder seg derfor retten til å avvise søkere uten nærmere begrunnelse.

Periode

I 2024 er det ikke mulig å leie Kjeglebanen.

Kontakt

Vakttelefon for kultureiendommer: 815 00 503 (ved lekkasjer, hærverk og innbrudd utenfor kontortid).

Besøksadresse:
Briskebyveien 21
0259 OSLO