Kjeglebanen

Om kultureiendommen

På 1700-tallet ble de første åpne trebaner for kjeglespill oppført, en slags forløper til bowling. Først på 1800-tallet ble det et utbredt spill. Spillet ble umåtelig populært, men var ikke tillatt for kvinner. På Langgaardsløkken ligger en av landets siste kjeglebaner. Den lange bygningen ble spesialbygd til formålet.

Langgaardsløkken var en løkke i Bymarken, utskilt fra Frogner hovedgård. Løkken het Rolighed, og vises på kart fra 1777. Den tilhørte da branndirektør Jens Smith. Mads Langgaard, som grunnla Frydenlunds bryggeri, kjøpte løkken i 1874 og den ble fra da kalt Langgaardsløkken. 

Hagens første forpakter var Jensen Christian Schmidt som i tillegg kjøpte forpaktningsretten til en stor del av Frogner hovedgårds jordeiendom på 1770-tallet.  

Kommunen kjøpte hagen i 1964 og kjeglebanen ble restaurert. I dag er kjeglebanen den eneste bevarte kjeglebanen i Oslo i bruk.

Kontakt

Besøksadresse

Briskebyveien 21, 0259 OSLO

Vakttelefon for kultureiendommer: 815 00 503 (ved lekkasjer, hærverk og innbrudd utenfor kontortid).

Leiemuligheter

Kjeglebanen er et lokale som kan leies som kulturarena. Den 29 meter lange bygningen ble spesialbygd for å inneholde en kjeglebane, en slags forløper til moderne bowlingbaner. Kjeglebanen er ikke tilgjengelig for utleie sommeren 2021 grunnet korona. 

Kapasitet

Lokalet er tillatt for maksimalt 20 personer.

Pris

Leie hverdag: 1000 kroner per dag
Leie helg: 1500 kroner (fredag til mandag)

Fasiliteter

  • Det er strøm i lokalet, men ikke innlagt vann.
  • Leietakere disponerer cirka 20 klappstoler og noen bord.
  • I sommersesongen kan man dra nytte av det flotte grøntarealet som omkranser Kjeglebanen.

Kontakt for utleie

Wibeke Soot

E-post:

Kriterier

Kulturetaten leier ut kulturhistoriske eiendommer til særskilte arrangementer. All utleie skal skje på kulturminnenes premisser og Kulturetaten forbeholder seg derfor retten til å avvise søkere uten nærmere begrunnelse.

Periode

Det er mest praktisk å leie i sommersesongen fordi bygningen ikke er isolert og det kun er toalettfasiliteter utplassert fra mai til september.