Hudøy

Hudøy

Siden 1881 har Oslo kommune sendt barn på feriekolonier. Dette er en høyst levende tradisjon. På Hudøy har det vært feriekoloni siden 1916. 

Om kultureiendommen

Hudøy, også kalt Hui eller Hudø, er en øy vest i Tønsbergfjorden, i Tjøme kommune. Hudøy er på 1 400 mål, med svaberg, knauser og uberørt skog.

Hudøy er en av øyene i Tjømes skjærgård som tidligere hadde fast bosetning, men siden 1985 har øya vært ubebodd. Rundt 1900 bodde det omkring 150 mennesker her, de fleste fiskerbønder.

Oslo kommune begynte å leie hus på Hudøy til feriekoloni-drift. Etter hvert kjøpte kommunen hele øya. I begynnelsen var det kun gutter som kunne dra på feriekoloni, men i dag er tilbudet åpent for både gutter og jenter fra andre til syvende klasse.

Siden sommeren 1991 har Hudøy vært drevet av Stiftelsen Hudøy, et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon og Oslo kommune.

Les mer om Hudøy

Kontakt

Besøksadresse

Hudøy, 3145 TJØME

Vakttelefon for kultureiendommer: 815 00 503 (ved lekkasjer, hærverk og innbrudd utenfor kontortid).