Geitmyra gård

Om kultureiendommen

Geitmyra gård er dokumentert tilbake til 1696. Da tilhørte den borgermester Johan Petersen Bergmann. Noen få år senere ble eiendommen en del av Store Ullevål gård, for så å skilles ut som egen eiendom i 1755.

Hovedbygningen slik den står i dag, er registrert oppført i 1755 ved eier Johan Carlsen. Hovedbygningen består av to etasjer og er laftet med panel. Den har sidefløy, sidebygning og drengestue.

I 1884 ble eiendommen kjøpt av kommunen for å anlegge Nordre Gravlund. Gårdsdriften ble avsluttet og eiendommen lagt ut til kirkegård. Bygningene ble brukt av kirkegårdsforvalteren. I 1898 ble alle uthus revet, og stabburet ble flyttet til Lillo gård på Sandaker.

Eiendommen har beholdt mye av preget fra 1750-årene. Hovedhuset er en to-etasjes laftet tømmerbygning, kledd med panel utvendig.

Hovedbygningen henger sammen med sidebygningen gjennom en felles utvendig hovedtrapp. Det er saltak tekket med røde teglpanner og smårutete vinduer. Bygningen er kledd med et enkeltstående empirepanel, med unntak av hovedfløyen som var pusset. Det er først og fremst hovedhusets inngangsdør som er blikkfanget. Den er rik på detaljer og har bevart kraften som barokken har i seg. Eiendommens vindusinnramminger er utskåret og rik på rokokkoform. Svalgangen er upanelt, med barokkdetaljer. Portal mot tunet i rokokko. Drengestue i 1. etasje fra begynnelsen av 1800-tallet.

Anlegget ble restaurert i 1932 av arkitekt Arno Berg.

Kontakt

Vakttelefon for kultureiendommer: 815 00 503 (ved lekkasjer, hærverk og innbrudd utenfor kontortid).

Besøksadresse:
Tåsenveien 2
0462 OSLO