Frogner hovedgård

Om kultureiendommen

Frogner var en av de største og eldste gårdene rundt Oslo, med en historie som går tilbake til 500-tallet.

I annen halvdel på 1300-tallet ble anlegget etter hvert delt. Store deler av Frogner ble på slutten av 1300-tallet klostergods under klosteret på Hovedøya. Ved reformasjonen i 1537 ble gårdene, som landets øvrige kirkegods, inndratt av kongen. Frogner hovedgård ble senere pantsatt og havnet da i private hender.

Hovedbygningen på Frogner hovedgård ble oppført rundt 1750 av major Hans Jacob Scheel. I 1790 fikk den dagens form gjennom et påbygg. Dette ble gjort av datidens eier, Bernt Anker. Frogner hovedgårds historie strekker seg tilbake til middelalderen og har gjennom tiden vært både kirkegods og krongods.

Frogner hovedgård strakk seg over nesten hele bydelen som har tatt dens navn. Bygningene har siden 1909 huset Oslo museum.

Leiemuligheter

Oslo Museum/Bymuseet holder til på Frogner hovedgård og driver utleievirksomhet. Se informasjon om leiemuligheter.

Kontakt

Vakttelefon for kultureiendommer: 815 00 503 (ved lekkasjer, hærverk og innbrudd utenfor kontortid).

Besøksadresse:
Frognerveien 67
0266 OSLO