Etterstadgata 6

Om kultureiendommen

Etterstadgata 6 er en bygning på Vålerenga som ble oppført til industriformål. Forhuset ble oppført i 1890 som fabrikk og bakhuset i 1896 som lager. Eier var C.N. Thomassen.

I 1908 bygde Ole Lagerstrøm om huset til vognfabrikk. Etter nedleggelsen har forskjellige snekker-verksteder holdt hus her, inntil Maskinspesialisten kjøpte eiendommen på1960-tallet. Da ble etasjeskillet i bakgården fjernet og gårdsrommet overbygd. Oslo kommune tok over eiendommen på 1980-tallet.

Kontakt

Vakttelefon for kultureiendommer: 815 00 503 (ved lekkasjer, hærverk og innbrudd utenfor kontortid).

Besøksadresse:
Etterstadgata 6
0658 OSLO