Oslo kommunes frivillighetskonferanse 2023

Oslo kommunes frivillighetskonferanse 2023 blir arrangert onsdag 8. november.

Tid og sted

Frivillighetskonferansen 2023 finner sted på Popsenteret/Riksscenen i Trondheimsveien 2 fra kl. 16:00 til kl. 20:00 onsdag 8. november.

Oslo kommunes frivillighetspris 2023

Årets tema

Årets tema på frivillighetskonferansen er økt deltakelse og gode samarbeid.

Program

Kl. 15:00: Dørene åpner

Tid til registrering, mingling og mulighet til å besøke ulike stands.

Kl. 16:00–17:45: Programdel på scenen:

Konferansier: Adel Khan Farooq

 • Kunstnerisk innslag av Fargespill
 • Velkomst
  • Byråden for sosiale tjenester
 • Klasseskiller i norsk frivillighet
  • Ivar Eimhjellen, forsker fra NORCE, presenterer sin forskning. Ivar Eimhjellen skal snakke om hvordan ressurstilgang og samfunnsposisjon skaper sosiale skiller i norsk frivilling engasjement. Når enkelte grupper står utenfor det frivillige kan det føre til demonkratisk underrepresentasjon, barrierer for sosial integrasjon og ulik tilgang til goder og kunnskap. Det kan også forsterke eksisterende sosiale skiller på andre samfunnsområder. Ved rekruttering til frivilling engasjement er det derfor viktig å prøve å få innpass i de ekskluderte sine nettverk, bygge tillit og vise fram godene ved frivillig engasjement. Til dette trengs det blant annet annet gode samarbeidsrelasjoner mellom myndigheter og organisasjoner.
 • Kunstnerisk innslag av Andrea Gunneng
 • Den lokale frivillighetens rolle og samarbeidsmuligheter i bydelspolitikken
  • Debatt med representanter fra bydelsutvalg
 • Frivillighetens nye verktøykasse
  • Frivillighet Norge har utviklet en verktøykasse for frivilligheten og kommunalt ansatte som jobber med frivilligheten.
 • Årets frivillighetspris deles ut

Kl. 17:45–18:15: Pause

Halvtime pause med matservering

Parallellsesjoner, kl. 18:15–19:00:

I år er parallellsesjonene det vi kaller erfaringsutvekslingsdelen. Målet er at folk skal ha lært noe nytt, men også føle at de har delt av egen kunnskap.

 • Hva skjer med tilgjengeliggjøring av kommunale lokaler?
  • Lokaler og tverrsektorielt meråpentteam, Oslonøkkel, bookingløsning og frivilligkontor. Hva skjer fremover? Hva kan man bli med på? Får frivilligheten mulighet til å bli admin?
 • Hva kan tiltrekke flere til frivilligheten utover egenverdien?
  • Det blir presentert måter å jobbe med rekruttering av frivillige og åpen samtale som åpner for spørsmål og diskusjon
  • God kommunikasjon – helt enkelt!
   • Hvordan bør organisasjonen kommunisere for å nå sine mål? Ole Christian Apeland fra kommunikasjonsbyrået Apeland deler tips og tanker.

15 minutters pause

Parallellsesjoner fortsetter kl. 19:15–20:00:

 • Hvordan kan frivilligheten bidra til byutviklingen?
  • Aktører med erfaring fra samarbeid med frivillighet innenfor byutvikling deler sine råd og gir forslag til hvordan frivilligheten kan påvirke byutvikling.
 • Hvordan kan kommune, frivillighet og privat næringsliv samarbeide?
  • Presentasjon av ny håndbok for å arrangere frivilligbørs. Hvordan gjør man det? Og hva er erfaringene fra Bydel Gamle Oslo og Bydel Sagene?
  • God kommunikasjon – helt enkelt!
   • Hvordan bør organisasjonen kommunisere for å nå sine mål? Ole Christian Apeland fra kommunikasjonsbyrået Apeland deler tips og tanker.

I tillegg til programmet vil det stå stands i kaféområdet til Popsenteret, hvor frivillige organisasjoner presenteres.
Programmet vil oppdateres med flere detaljer opp mot konferansen.

Om frivillighetskonferansen

Konferansen er en årlig møteplass for frivillig og kommunal sektor hvor ulike felles tema kan belyses og drøftes. Konferansen er en oppfølging av kommunens frivillighetsmelding.

Påmelding

Meld deg på årets frivillighetskonferanse her (ekstern lenke).
Påmeldingsfrist er 3. november.

Dersom du ønsker å melde deg av konferansen send oss en e-post da det er begrenset med plasser. Andre tilbakemeldinger/spørsmål kan også sendes på e-post.

Kontakt

Neha Håbu Naveen
E-post: neha.naveen@kul.oslo.kommune.no

Pernille Østensen Fjeld
E-post: pernille.fjeld@kul.oslo.kommune.no