Om Aktivitetshuset K1

Huset vårt

Aktivitetshuset er et nabolagshus med fokus på barn og unge skal bidra til at Tøyen blir enda mer inkluderende nabolag med et godt samhold og engasjement blant befolkningen.

Huset har vokst fram som et ønske fra befolkningen, lokale politikere og bydelens tjenester og har blitt realisert gjennom Områdeløft-satsning Grønland og Tøyen.

Bydel Gamle Oslo har driftsansvar for huset som skal bidra til varige forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter på Grønland og Tøyen. Huset har en liten stab som sørger for daglig drift, informasjon, utlån av lokaler og innehar en koordinerende rolle for husets innhold og tilbud.

Lavterskel tilbud, sambruk og samskapning står sentralt for vår drift og aktivitetene i huset skal fremme folkehelse og virke forebyggende. Derfor er vårt mål at husets aktiviteter skal leveres gjennom godt samspill mellom bydelens egne tjenester, frivillighet, lokale lag/foreninger, organisasjoner, sosiale entreprenører og ikke minst bydelens innbyggere.

Kontakt

Telefon
48 05 92 97
E-post
k1aktivitetshus@bgo.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Kolstadgata 1
0652 OSLO

Åpningstider

  • Mandag
  • Tirsdag
  • Onsdag
  • Torsdag
  • Fredag
  • Lørdag
  • Søndag