Oslo kommunes frivillighetskonferanse 2022

Årets frivillighetskonferanse er tirsdag 11. oktober. Tema er inkludering og kampen mot utenforskap

Tid og sted

Årets frivillighetskonferanse finner sted på Popsenteret/Riksscenen i Trondheimsveien 2 fra kl. 16:00 til kl. 20:00.

Program

Byråd for kultur, idrett og frivillighet åpner arrangementet. Gjennom en kombinasjon av plenumsinnlegg og parallellsesjoner vil man se på muligheter og utfordringer, løfte frem gode eksempler og hente erfaringer fra ulike deler av frivillig sektor.

Det vil bli tid til diskusjon og samtale mellom kommunale aktører og frivillig sektor, samt tid til nettverking og mingling.

I løpet av kvelden vil Oslo kommunes frivillighetspris deles ut.

Fullstendig program

 • Kl. 16:00 Registrering, stands og nettverking i 1. etasje på Popsenteret.

Åpning med faglige innlegg, samtaler og refleksjoner på Hovedscenen:

 • kl. 16:45 Kulturelt innslag v/ Ungdommens kulturbryggeri.
 • kl. 16:50 Åpning av året konferanse av Omar Samy Gamal, byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen, byråd for arbeid, inkludering og sosiale tjenester og representant fra studentfrivilligheten Mike Fürstenberg, leder SiO Foreninger.
 • kl. 17:00 Inkludering av barn og unge i organiserte fritidsaktiviteter i norske lokalsamfunn. Hovedinnlegg ved Daniel Arnesen, forsker ved Institutt for samfunnsforskning.
 • kl. 17:30 Hvordan sikre inkludering og større mangfold i frivilligheten? Panelsamtale med deltakere fra kommunen, frivillige organisasjoner og privat tilskuddsgiver. Moderator: Daniel Arnesen.
 • kl. 18:00 Refleksjoner rundt panelsamtalen, hvor vi står og veien videre med Omar Samy Gamal.

Stands, nettverking og parallellsesjoner:

 • Fra kl. 18:20 Stands og strømming av innlegg fra Hovedscenen, i fojaeområdet
 • kl. 18:30 Parallellsesjoner med følgende tema:
  • Frivillighetens år, på Hovedscenen.
  • Inkludering og rekruttering i frivillighetsfeltet, på Intimscenen.
  • Inkludering av flyktninger, på Klubbscenen.

Avslutning på Hovedscenen:

 • Kl. 19:15 Kulturelt innslag v/ Ungdommens kulturbryggeri.
 • kl. 19:20 Hjertet av Holmlia, fjorårets vinner av Oslo kommunes frivillighetspris, forteller om hva prisen har betydd for dem det siste året.
 • kl. 19:40 Ordfører Marianne Borgen overrekker Oslo kommunes frivillighetspris 2022 til årets vinner. Her kan du lese mer om årets finalister.
 • kl. 20:00 Takk for i år.

Om frivillighetskonferansen

Konferansen er en årlig møteplass for frivillig og kommunal sektor hvor ulike felles tema kan belyses og drøftes. Konferansen er en oppfølging av kommunens frivillighetsmelding.

Kontakt

Birgitte Sandve
E-post: birgitte.sandve@kul.oslo.kommune.no

Stine Karin Håtuft
E-post: stine.hatuft@kul.oslo.kommune.no