Oslo kommunes frivillighetskonferanse 2021

Årets frivillighetskonferanse finner sted 12.–15. oktober klokken 18–20. Konferansen gjennomføres digitalt.

Konferansen er en årlig møteplass for frivillig og kommunal sektor hvor ulike felles tema kan belyses og drøftes.

Den fortsatt usikre smittesituasjonen gjør at konferansen i år gjennomføres digitalt, med et åpningsarrangement og utdeling av årets frivillighetspris tirsdag 12. oktober og fagsesjoner de påfølgende tre dagene.

Mer informasjon, tema og program for konferansedagene, samt strømmelenke vil blir lagt ut her så snart dette er klart.

Konferansen er en oppfølging av kommunens frivillighetsmelding. Årets program utarbeides i samarbeid med Oslo Røde Kors, Oslo Idrettskrets, Oslo musikkråd, Ung i Kor, UngOrg og Velferdsetaten.

Kontakt

Åshild Andrea Brekke
E-post: ashild.brekke@kul.oslo.kommune.no

Stine Karin Håtuft
E-post: stine.hatuft@kul.oslo.kommune.no