Oslo kommunes frivillighetskonferanse 2019

Frivillighetskonferansen 2019 ble arrangert tirsdag 8. oktober. Velkommen tilbake neste år!

Tema for konferansen

"Flest mulig, lengst mulig – hvordan sikre motivasjon og rekruttering til en mangfoldig frivillighet?"

Forskning viser at motivasjon og rekruttering er en utfordring for frivillig sektor. Hvordan kan kommune og frivillig sektor bidra til at flere har lyst til å delta og bli værende i frivillig aktivitet lenger i Oslo? 

Gjennom plenumsforedrag og parallellsesjoner så vi på muligheter, utfordringer og gode eksempler fra inn- og utland. Etter programmet møttes kommunen og frivillig sektor til dialog for å snakke om hvordan de bedre kan samarbeide om arbeidet med rekruttering og motivasjon før vinneren av Oslo kommunes frivillighetspris 2019 ble kåret.

Program for frivillighetskonferansen 2019

Årets program var utarbeidet i samarbeid med Oslo Idrettskrets, Oslo musikkråd, Ung i Kor, UngOrg, Kirkens Bymisjon og Fortidsminneforeningen. Byråd for kultur, idrett og frivillighet åpnet konferansen sammen med byråd for eldre, helse og arbeid og en representant fra programgruppen.

Bolk 1: Motivasjon og rekruttering

 • Åpning ved byråd for kultur, idrett og frivillighet med gjester
 • Finalister til Oslo kommunes frivillighetspris 2019
 • Indre motivasjon - som drivkraft i frivillig innsats, Trond Haukedal
 • Music and motivation - a view from the UK, Bollywood Brass Academy

Bolk 2: Gode eksempler fra Oslo

 • Nabokaffe på Munchmuseet, Munchmuseet
 • Gi plass til eldres talenter og krefter, Oslo kommune
 • Friluftsliv og frivillige, DNT Oslo og Omegn
 • Nærmiljøutvikling som virkemiddel for rekruttering, Bydel Nordre Aker
 • Gi og få til gjensidig glede – generasjonsmøteprosjektet, Ullern Frivilligsentral
 • Stovner Leaders - rekruttering av unge frivillige, Bydel Stovner
 • Rekruttering av barn og unge til kulturaktiviteter, Kultur i Gamle Oslo
 • Frivillig.no som rekrutteringsverktøy, Frivillig.no
 • Flest mulig, lengst mulig – rekruttering til idrettslagene, Sagene Idrettsforening
 • Aktivitetsguidene - å finne veien til idretten, Oslo Idrettskrets
 • Getting it right for volunteers in later life, Ageing Better UK

Bolk 3: Dialog, informasjon og prisutdeling

 • Oslo kommunes frivillighetsmelding
 • Meråpent-prosjektet
 • Dialog: Hva skal til for å gjøre det enklere for frivilligheten å finne fram i kommunen og hvordan kan offentlige tjenester og frivilligheten samhandle bedre?
 • Prisutdeling: Oslo kommunes frivillighetspris 2019

Kontakt

Åshild Andrea Brekke
E-post: ashild.brekke@kul.oslo.kommune.no

Silje Damman Henden
E-post: silje.henden@kul.oslo.kommune.no