Oslo kommunes frivillighetskonferanse 2021

Årets frivillighetskonferanse ble avholdt 12.–14. oktober. Årets tema var Frivilligheten i koronaens tid – hva nå?

Digital konferanse

Årets konferanse var digital, med et åpningsarrangement, utdeling av frivillighetspris og fagsesjoner de to påfølgende dagene.

Tirsdag 12. oktober

Se opptak av sendingen 12. oktober

Vertskap: Byråd for kultur, idrett og frivillighet og Kulturetaten

Byråd for kultur, idrett og frivillighet åpnet arrangementet før et innholdsrikt program med en Oslo Rundt-kavalkade med et knippe av alle de flotte aktivitetene som har foregått rundt i byen gjennom året. Vi delte også ut årets frivillighetspris.

Onsdag 13. oktober

Se opptak av sendingen 13. oktober

Vertskap: Oslo Røde Kors og Velferdsetaten

Tema: Ensomhet i koronapandemien 

Mange følte og føler på ensomhet under koronapandemien. Hva har de frivillige organisasjonene sett og lært? Hva har kommunen vært bekymret for? Hva har de frivillige organisasjonene gjort for å bidra til sosial kontakt mellom mennesker? Hva kan ensomhet føre til på sikt og hva bør organisasjonene og kommunen ta med seg videre for å redusere ensomhet?

Innlegg fra blant annet Blindeforbundet Oslo, Skeiv Verden og FRI Oslo og Akershus, Oslo Røde Kors og Kirkens SOS.

Torsdag 14. oktober

Se opptak av sendingen 14. oktober.

Vertskap: Oslo Idrettskrets, Oslo musikkråd, UngOrg og UngiKor

Tema: Samarbeid på tvers av bydeler

Vi viste eksempler på godt samarbeid mellom bydel og frivillige organisasjoner, og diskuterte  utfordringer og ønsker om felles løsninger mot frivillighet (på tvers av bydelene) for at vi skal oppnå samme mål. Det er utfordrende for våre frivillige at ordningene er så forskjellige i de femten bydelene våre.

Tema: Hvordan ta i bruk kommunens anlegg

Kommunen har mange anlegg som ikke er tilgjengelige for frivilligheten på kveldstid/helg. Dette gjør at vi ikke får muligheten til å tilrettelegge for alle som ønsker å delta. I denne sesjonen diskuterte vi mulige løsninger som kan avhjelpe denne utfordringen.

Om frivillighetskonferansen

Konferansen er en årlig møteplass for frivillig og kommunal sektor hvor ulike felles tema kan belyses og drøftes.

Konferansen er en oppfølging av kommunens frivillighetsmelding. Årets program var utarbeidet i samarbeid med Oslo Røde Kors, Oslo Idrettskrets, Oslo musikkråd, Ung i Kor, UngOrg og Velferdsetaten.

Kontakt

Åshild Andrea Brekke
E-post: ashild.brekke@kul.oslo.kommune.no

Stine Karin Håtuft
E-post: stine.hatuft@kul.oslo.kommune.no