Oslo kommunes frivillighetskonferanse 2022

Årets frivillighetskonferanse er tirsdag 11. oktober. Tema er inkludering og kampen mot utenforskap

Tid og sted

Årets frivillighetskonferanse finner sted på Popsenteret/Riksscenen i Trondheimsveien 2 fra kl. 16:00 til kl. 20:00.

Påmelding

Meld deg på via vårt digitale påmeldingsskjema

Program

Byråd for kultur, idrett og frivillighet åpner arrangementet. Gjennom en kombinasjon av plenumsinnlegg og parallellsesjoner vil man se på muligheter og utfordringer, løfte frem gode eksempler og hente erfaringer fra ulike deler av frivillig sektor.

Det vil bli tid til diskusjon og samtale mellom kommunale aktører og frivillig sektor, samt tid til nettverking og mingling.

I løpet av kvelden vil Oslo kommunes frivillighetspris deles ut.

Fullstendig program kommer.

Om frivillighetskonferansen

Konferansen er en årlig møteplass for frivillig og kommunal sektor hvor ulike felles tema kan belyses og drøftes. Konferansen er en oppfølging av kommunens frivillighetsmelding.

Kontakt

Åshild Andrea Brekke
E-post: ashild.brekke@kul.oslo.kommune.no

Stine Karin Håtuft
E-post: stine.hatuft@kul.oslo.kommune.no