Tveitaklubben

Tveitaklubben er et rusfritt aktivitetstilbud for deg som er elev ved de lokale barne- og ungdomskolene. Du finner oss på Tveten gård. Vi har fokus på lek og læring, toleranse og inkludering, vennskap og kjærlighet. Gjennom klubbråd og workshops jobber vi aktivt for å gi barn og unge en stemme og mulighet for reel påvirkning av egen fritid.

Klubben samarbeider med de lokale barne- og ungdomskolene, foreldreutvalg (FAU), politi, barnevern og lokale lag og organisasjoner. Tveitaklubben er en del av Tveten gård – en kultur og aktivitetsgård.

Alle våre medlemmer kan stille som kandidat til klubbråd. Valg hver høst. Bli med å medvirke på klubben gjennom demokratisk valgt klubbråd.

Avdelingene våre på Tveitaklubben

Juniorklubben er for deg som går fra 5. til 7. trinn ved Bryn og Tveita barneskoler. 7èrn for elever i 7.trinn.

Ungdomsklubben er for deg som går fra 8. – 10.trinn og bor eller går på skole i bydelen.

Ungdom fra fylte 15 – 17 år kan delta på jobbjakt kurs i regi av klubben. Kurs settes opp på forespørsel.

Jenteklubb for jenter i 7.-10.trinn.

Tilbud til elever etter skoletid i samarbeid med skolene.

Brynklubben – Bryn skole

Ettermiddags- kveld og helge tilbud for elever ved Bryn skole i biblioteket og gymsal. All informasjon om tilbudet sendes foresatte via skolemelding og ranselpost til elevene. Elever i 5.-6.-7. trinn får tilbud om å bli medlem på Tveitaklubben og får tilbud om å melde seg på aktiviteter i skoleferier.

Ferietilbud

Tveitaklubben er en del av ferieklubben til Bydel Alna. Det arrangeres turer og aktiviteter i helger og ferier. Informasjon og påmelding blir lagt ut på fritidsklubben før hver skoleferie.

Jobb, CV og karriere

 • Jobbjakt – kurs for ungdom 15-17 år.
 • Tveitaklubben er en del av samarbeidet «ungdomsjobb» i Bydel Alna.
 • På klubben kan du få arbeidstrening for å bygge CV og få referanse når du søker jobb.
 • Vi tar inn elever i valgfaget «innsats for andre».
 • Vi tar inn elever i praksis vgs1 helse- og sosialfag.
 • Vi tar inn voksne som vil ha praksis i Barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Åpningstider og tilbud

Juniorklubb

 • Tirsdager kl. 17:00-18:00 gruppeaktivitet kl. 18:00-20:00 åpen klubb
 • Torsdager 17:00-18:00 uteklubb kl. 18:00-20:00 åpen klubb
 • Eget tilbud for elever i 7. trinn fredager kl. 17:00-19:00

Ungdomsklubb

 • Onsdager JENTEKLUBB 17:00-18:30, kl. 18:30-20:30 åpen klubb
 • Fredager kl. 19:00-21:30 åpen klubb

Pris og medlemskap

 • Alle våre medlemskap er gratis.
 • Alle må registrere sin og foresattes kontaktinformasjon ved førstegangs besøk.

Aldersinndeling / trinninndeling

 • Juniorklubb for elever i 5.-6.- 7. trinn ved Tveita og Bryn skole eller som bor i nabolaget Tveita – Bryn – Teisen.
 • Ungdomsklubb for elever 8.-10. trinn som går på Haugerud skole eller bor i nabolaget Tveita – Bryn – Teisen

Etter skoletid fra 5. trinn

 • Der det er tilbud på skolene deles informasjon via skolen.
 • På klubben gruppeaktivitet for enkelt alderstrinn kunngjøres på klubben.

Dersom det er egenandel før aktivitet vil dette kunngjøres tydelig og foresatte må samtykke før påmelding.

Forsikring

Alle medlemmer er dekket av Oslo kommunes avtale om elevforsikring / ulykkesforsikring.

For turer og aktiviteter i regi av klubben er eleven ulykkesforsikret.

Tyveri/tapsforsikring må hver enkelt familie tegne selv dette er ikke ivaretatt av Oslo kommune.

Klubbleder avdeling junior
Aljirami Mamuti
Mobil
Klubbleder avdeling ungdom
Selimah Abdulkadir
Mobil

Kontakt

Klubben holder til bak brakka på Tveten gård.

Telefon
97 15 02 54
E-post
tveitafritidsklubb@bal.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Tvetenveien 101
0671 OSLO