Etter skoletid i Bydel Frogner

Etter skoletid har vi på Uranienborg og Ruseløkka fritidsklubb. Åpningstidene er mandag til fredag fra skoleslutt til kl. 16:45

Tilbudet på etter skoletid

  • Et enkelt måltid hver dag. Dette varierer mellom kornblandinger, salat, varmretter og brødmat. Maten blir servert når barna kommer fra skolen, vi har da fokus på matro og hyggelige samtaler om dagens hendelser.
  • Lekselesing hver dag. Lekselesing starter etter at alle har spist. Det er alltid en voksen som følger opp lekselesing.
  • Daglige hobbyaktiviteter som starter etter maten.
  • Spill, biljard, bordtennis, Xbox m.m som også starter etter maten. Det er også mulighet til å låne med seg baller og lignende til lek ute.
  • Gruppetilbud for de barna som ønsker dette, dette er tilbud som baserer seg på våre medlemmers ønsker. Disse kan være; kokkegruppe, dansegruppe, DJ gruppe m.m.

Barna har ingen meldeplikt, men når de først kommer inn på klubben, må de si ifra om de går hjem eller ut for å leke. De ansatte på etter skoletid kan ikke ta ansvar for barna når de er utenfor klubbens lokaler.

Påmelding til etter skoletid

Oppsigelse av plass på etter skoletid

Priser for hel og halv plass

Vi har 30 plasser totalt, 25 hele- og 5 halve plasser Med halv plass menes det at barnet kan gå inntil 2 dager i uken. Oppholdsbetalingen blir gradert etter inntekt:

Priser for etter skoletid for et skoleår
Pris basert på inntektOpp til kr 158.432Fra 158.433-300.000Fra og med 300.001
Halv plasskr 316,-kr 735,-kr 843,-
Hel plasskr 631,-kr 1 466,-kr 1 688,-