Endringer i aldersgrense ved Bøler juniorklubb fra 1. august

For å sikre kvaliteten på juniorklubben, har vi besluttet å endre aldersgrensen til 4.–7. klasse. Det vil gi mer rom for aktiv medvirkning i gruppeaktivitet, prosjekt og aktivitet. Vi er trygge på at de yngste har et godt tilbud i gratis kjernetid på Aks. For at de som allerede har begynt å bruke fritidsklubben ikke skal miste tilbudet sitt, vil aldersgrensen fra og med 1. august 2023 være 3.–7. trinn og fra 1. august 2024 4.-7. trinn.

Vi gleder oss til å ha større fokus på å utvikle aktiviteten og tilbudet på klubben sammen med en mer enhetlig brukergruppe. Følg oss på Instagram for mer info.