Ferieklubben i Bydel Grorud

Fritidsklubbene i Bydel Grorud tilbyr turer og aktiviteter i alle skoleferiene. Det kan være opplevelsesturer i norsk natur og sommerleir på vårt feriested ved Stavern, eller aktiviteter som dansekurs, musikkstudio, fisking, kokkekurs, gaming og lignende.

Praktisk info

Ferieaktivitetene er gratis. Aldersgrensene varierer ut fra hvilken aktivitet det gjelder, men i hovedsak er vårt ferietilbud for barn og unge mellom 10 og 18 år.

Du må bo eller gå på skole i Bydel Grorud for å delta. Påmelding gjøres på nett. Mer info finner du på våre nettsider.

Årets ferietilbud

Vinterferie - program legges ut i slutten av desember
Sommerferie - program legges ut i midten av mars.
Høstferie - program legges ut i midten av august.

Annonsere i feriebrosjyren?

I forkant av skoleferiene lager vi en brosjyre som distribueres til alle skoleelevene i bydelen. Om din organisasjon tilbyr aktiviteter for barn og unge i Bydel Grorud, kan vi tilby gratis annonsering i ferieprogrammet. Registrer din aktivitet før de oppgitte frister.

Kontakt

For generelle henvendelser om ferietilbudene, ta kontakt på 41 23 93 76 eller e-post: ferieklubben@bgr.oslo.kommune.no

For spørsmål om en bestemt aktivitet, finn kontaktinfo til ansvarlig leder i ferieprogrammet