Slik blir du Miljøfyrtårn-sertifisert

Se hvordan dere kan gå fram for å bli Miljøfyrtårn-sertifisert.

Hvem kan bli miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn passer for alle typer virksomheter, og kan bidra til at små og store bedrifter eller organisasjoner blir bærekraftige, oppnår konkurransefortrinn, styrker merkevaren, kutter kostnader, senker sykefraværet og får et anerkjent kvalitetsstempel.

Kom i gang med Miljøfyrtårn-sertifisering

Finn ut hvordan du går frem for å oppnå sertifisering etter Miljøfyrtårnprogrammet

Få hjelp av en konsulent

Konsulentens rolle i Miljøfyrtårn er å guide og rettlede en virksomhet fra oppstart til sertifisering. Konsulenten er behjelpelig med å etablere nødvendige rutiner og prosedyrer for at virksomheten skal oppfylle sertifiseringskriteriene.

På Miljøfyrtårn sin nettsider kan du søke på godkjente konsulenter i Oslo. Velg kategorien «konsulenter» og fylke «Oslo».

Få tildelt en serifisør som kan godkjenne virksomheten.

Om du ønsker å bli sertifisert eller resertifisert som Miljøfyrtårn, ta kontakt med CertNor. De behandler behandler aller henvendelser om sertifisører.

Tjenestesteder i Oslo kommune bistås av miljøkoordinator i etat eller bydel.

Sertifiserte virksomheter skal levere rapport

Alle sertifiserte virksomheter skal levere rapport til Stiftelsen Miljøfyrtårn innen 1. april hvert år. Stiftelsen Miljøfyrtårn arrangerer kurs og webinarer i denne forbindelse.

Resertifisering hvert tredje år

Virksomheten har selv ansvar for å sørge for resertifisering innen tre år fra forrige sertifisering. Se veilederen for deg som skal forberede en resertifisering.

Alt arbeid skal være ferdig, og Miljøfyrtårnportalen skal være oppdatert senest to uker før sertifiseringsmøtet.

Utdeling av miljødiplom

Bymiljøetaten har koordineringsansvaret for Miljøfyrtårnsertifisering i kommunen, og står for den praktiske oppfølgingen av ordningen, med koordinering og utdeling av nye miljødiplom i fire ganger i året. Nysertifiserte får varsel ved godkjent sertifikat om neste aktuelle utdelingsarrangement med lenke til påmelding.
Bymiljøetaten koordinerer levering av Miljøfyrtårndiplom til utdelingene.

All annen bestilling av diplom og annet profileringsmateriell gjøres hos Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Kontaktperson i Bymiljøetaten

Kristin Sandaker
e-post: kristin.sandaker@bym.oslo.kommune.no
mobil: 476 05 753
telefon: 23 48 20 30

Samarbeid med næringslivet

Deltakelse i Næring for klima kan bli deres neste utfordring!