Solkart for Oslo

Kartet viser hvor mye solenergi du kan produsere.

Her finner du kartet

Finn adressen din i kartet, se hvor mye energi (kWh) du kan produsere og sjekk om du må søke for å installere solceller eller solfangeranlegg på taket.

Gå til Oslo solkart

Hvorfor et solkart for Oslo?

Dette kartet gjør det enklere for deg å se hvor mye energi du kan forvente å produsere på ditt tak i løpet av et år.

Oslo skal bli en nullutslippsby innen 2030. Med solceller eller solfangere på taket, kan du produsere din egen fornybare energi og bidra til å kutte klimagassutslipp. I tillegg vil du dekke deler av ditt behov for oppvarming og redusere strømkostnadene dine.

Solceller og solfangere produserer lokal, fornybar energi uten naturinngrep. Når vi effektiviserer energibruken, vil det frigjøre energi til elektrifiseringen av transport- og bygg- og anleggsektoren. Dette er nødvendig for å nå Oslos klimamål om å redusere utslippene med 95 % innen 2030 sammenlignet med 2009.

Søk om støtte

Bor du i et borettslag eller sameie kan du søke om støtte til energiforbedringstiltak.

Bor du i enebolig, kan du motta støtte fra Enova sin støtteordning for solcelleanlegg.

Bedrifter kan søke om forbedring av energitilstand i yrkesbygg.

Gode grunner til å velge solenergi

  • Oslo skal bli en nullutslippsby innen 2030. Gjennom å velge solenergi bidrar du til at vi når dette målet.
  • Bruk av solstrøm kan redusere ditt behov for tilført elektrisk strøm for oppvarming.
  • Ved bruk av solvarme kan du dekke deler eller hele ditt behov for oppvarming av varmtvann til dusj og lignende.
  • Ved bruk av solvarme kan du dekke deler av ditt behov for oppvarming av boligen din.
  • Økt etterspørsel etter solenergianlegg vil stimulere til mer innovasjon innen solenergi slik at vi får smartere produkter til lavere priser.

Bakgrunnen for solkartet

Oslo skal halvere klimagassutslippene innen 2020 og bli en nullutslippsby innen 2030. For å nå dette målet er det viktig å legge til rette for at flere kan utnytte kortreist fornybar energi som solenergi representerer.

Solkartet vil gjøre det enklere for Oslos innbyggere å vurdere om solenergi kan være en god løsning. Solenergi er et viktig virkemiddel for å oppnå kommunens ambisjoner om at det skal bli flere plusshus.