Planer og veiledere

På denne siden har vi samlet ulike dokumenter som viser mål og status for et bærekraftig og redusert forbruk i Oslo.

Strategi og tiltaksliste for bærekraftig og redusert forbruk

Strategi for bærekraftig og redusert forbruk sin tilnærming til hvordan forbruket skal endres.

Fremtidens forbruk - strategi for bærekraftig og redusert forbruk 2019-2030 (PDF)

Oslo kommune har vedtatt Framtidens forbruk – strategi for bærekraftig og redusert forbruk 2019–2030 som årlig oppdateres med en tiltaksliste. For arbeidet har Oslo følgende visjon: «Oslo reduserer sitt klima- og miljøavtrykk gjennom et bærekraftig og redusert materielt forbruk».

Hovedmålsetningene i strategien er:

  1. Hovedmål 1: I Oslo skal det være lett å dele, ombruke og reparere. Sirkulære systemer skal videreutvikles for å redusere materielt forbruk.
  2. Hovedmål 2: Innbyggere, næringsliv og kommunen skal ha god kunnskap om og stort engasjement for bærekraftig og redusert materielt forbruk, og grønne arbeidsplasser skal skapes gjennom nye delingsordninger og sirkulære løsninger.
  3. Hovedmål 3: Oslo kommune skal aktivt implementere sirkulære løsninger og bærekraftig forbruk som reduserer materielt forbruk i egne virksomheter, prosjekter og drift.

Tiltakslisten inneholder en rekke tiltak rettet mot kommunens egne virksomheter, nærings- og organisasjonslivet, forskningsaktører og innbyggere.

Tiltaksliste – plast, redusert forbruk og urbant landbruk 2022-2025

Tiltaksliste – plast, urbant landbruk, bærekraftig og redusert forbruk og bærekraftig mat 2023-2026

Tiltaksliste plast, urbant landbruk, bærekraftig og redusert forbruk, og bærekraftig mat, biologisk mangfold og miljøkvalitet 2024-2027

Veiledere

Veileder for plastsmarte spisesteder (PDF)

Veileder for plastsmarte krav i offentlige anskaffelser (PDF)

Veileder for plastsmarte arrangementer (PDF)

Veileder for avfall på arrangement (PDF)

Rapporter

Erfaringer med ombruk i Oslo kommune. Utvalgte caser (PDF)

Kunnskapsgrunnlag om utlånsordninger for sport og fritidsutstyr i Oslo (PDF).

Samfunnsøkonomisk vurdering av utlånsordninger i Oslo (PDF).

Evalueringsrapport prosjektstøtteordninger bærekraftig og redusert forbruk (PDF)

Sluttrapport - Ombruk av materialressurser i Oslo kommune med Loopfront (PDF)

Virkemidler for økt ombruk

Pilotanlegg for sirkulær ressursbruk i Trosterudparken (PDF).

Indikatorer og indirekte/forbruksbaserte utslipp:

Sluttrapport - forslag til indikatorsett for et bærekraftig og redusert forbruk i Oslo(PDF).

Bærekraftig og redusert forbruk i Oslo kommune – indirekte klimagassutslipp fra innkjøp av varer (PDF).

Forbruksbasert klimaregnskap for Oslo kommune

Resourceful Cities:

URBACT Resourceful Cities hovedrapport

URBACT Resourceful Cities small scale action kompendium

URBACT Resourceful Cities Integrated Action Plan

Materiell for bærekraftig og sunn mat

Håndbok for overskuddsbord (PDF)

Oppbevaringsplakat: Hvordan oppbevarer du frukt og grønt (PDF)

Sesongkalender for norske råvarer (PDF)

Oppskriftshefte bærekraftig og sunn mat (PDF)

Kontakt oss

Bymiljøetaten koordinerer Oslo kommunes arbeid med bærekraftig og redusert forbruk: postmottak@bym.oslo.kommune.no.