Oscar dagrehabilitering

Oscar Dagrehabilitering er et tilbud for hjemmeboende eldre i Bydel Frogner.

Tilbudet er for deg som har vansker med å komme seg ut på egenhånd, og kan benytte deg av et tidsavgrenset rehabiliteringstilbud. Treningen foregår i gruppe og ledes av fysioterapeut.

Hjemmeboende i Bydel Frogner kan henvende seg direkte til dagrehabiliteringen. Fastleger og annet helsepersonell, avtalefysioterapeuter og bydelens tjenesteapparat, kan også ta kontakt på vegne av personer man vurderer som aktuelle for dagrehabiliteringen.

Om du av helsemessige årsaker ikke klarer å komme deg til oss på egenhånd, kan vi rekvirere pasientreiser til og fra dagrehabiliteringen. Du må betale en egenandel per tur frem til frikortgrensen er nådd.

Fysioterapi i hjemmet

Fysioterapi i hjemmet er et tilbud til deg som av helsemessige årsaker ikke klarer å benytte seg av behandlingstilbud utenfor eget hjem. Tilbudet er tidsavgrenset.

Telefon

96 94 43 52

Kontakt

Telefon
23 42 50 04
E-post
oscar@bfr.oslo.kommune.no
Postadresse:
OSCAR lokalmedisinske senter, Bydel Frogner, Postboks 2400 Solli
0201 OSLO
Besøksadresse:
Oscars gate 36B
0258 OSLO