Helhetlig russtatistikk 2024

Helhetlig russtatistikk samler eksisterende tall og data for antall personer i Oslo som mottar tjenester på bakgrunn av rusproblemer.

Her finner du blant annet oversikt over bruk av kommunale rustjenester, spesialisthelsetjenester og lavterskeltilbud fra frivillige/ideelle organisasjoner.

Nå er bruk av Velferdsetatens rusinstitusjoner i 2023 oppdatert med data fra 2023 i kapittel 8. Her finner du blant annet hvor mange som har bodd ved institusjonene fordelt bydel og type institusjon, endringer over tid og belegg.

Innhold

Klikk på kapitteloverskrift for å gå direkte til kapittel i PDF-fil.

1 Innledning
2 Hovedtrekk - oppdatert februar 2024
3 Nøkkeltall fra bydel - oppdatert februar 2024
4 Kartlegging av omstilling i bydelene - oppdatert november 2023
5 Konsultasjoner hos fastlege - oppdatert november 2023
6 Bolig - oppdatert mars 2023
7 Arbeid, aktivitet og dagtilbud - oppdatert november 2023
8 Opphold i kommunale rusinstitusjoner - oppdatert februar 2024
9 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - oppdatert november 2023
10 Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) - oppdatert november 2023
11 Byomfattende lavterskeltjenester - oppdatert november 2023
12 Overdoser - oppdatert november 2023
13 Innsettelser og sanksjoner - oppdatert november 2023
14 Barn og unge - oppdatert november 2023
15 Livskvalitet - oppdatert november 2023
16 Ressursinnsats - oppdatert mars 2023
17 Data og datakvalitet - oppdatert november 2023
Vedlegg: Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og sosialområde

Kontakt

Kari Fauchald
Telefon: 97 74 41 39
E-post: kari.anne.fauchald@vel.oslo.kommune.no

Tidligere rapporter