Kompetansesenter rus - Oslo (KoRus)

Vi er ett av syv regionale kompetansesenter innen rusfeltet i Norge og arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet. Vi bistår bydelene i Oslo kommune med kompetanse og utvikling av rusfaglige tjenester og tiltak.

Les mer på KoRus Oslos eksterne nettsider

Våre målsetninger

KoRus – Oslo skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse, og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet i Oslo. Kompetansesenterets primære rolle er å styrke praksisfeltet ved å utvikle forståelse, og formidle og implementere forsknings- og kunnskapsbaserte strategier.

Kjerneoppdrag

  • rusmiddelforebygging/folkehelsearbeid
  • tidlig intervensjon
  • rusbehandling

Dokumenter og ressurser for nedlastning.

Leder for KoRus
Henning Pedersen
Telefon
Nestleder og fagkoordinator rusmiddelforebygging og folkehelse
Yvonne Larsen
Telefon
Fagkoordinator tidlig innsats
Monica Hoen Island
Telefon
Fagkoordinator rusarbeid
Anna-Sabina Soggiu
Telefon

Kontakt

Besøksadresse:
Maridalsveien 3
0178 OSLO