Kompetansesenter rus - Oslo (KoRus)

Kontakt

Besøksadresse

Maridalsveien 3, 0178 OSLO

Kompetansesenter rus - Oslo (KoRus)

Vi er ett av syv regionale kompetansesenter innen rusfeltet i Norge og arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet. Vi bistår bydelene i Oslo kommune med kompetanse og utvikling av rusfaglige tjenester og tiltak. 

Les mer på KoRus Oslos eksterne nettsider

Våre målsetninger

KoRus – Oslo skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse, og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet i Oslo. Kompetansesenterets primære rolle er å styrke praksisfeltet ved å utvikle forståelse, og formidle og implementere forsknings- og kunnskapsbaserte strategier.

Kjerneoppdrag

  • rusmiddelforebygging/folkehelsearbeid 
  • tidlig intervensjon 
  • rusbehandling

Fag og kompetanse

Se fagrapporter om temaet rusomsorg


Henning Pedersen

Leder for KoRus

Telefon: 90 12 56 37

E-post:

Yvonne Larsen

Nestleder og fagkoordinator rusmiddelforebygging og folkehelse

Telefon: 90 81 43 34

E-post:

Monica Hoen Island

Fagkoordinator tidlig innsats

Telefon: 92 61 96 96

Anna-Sabina Soggiu

Fagkoordinator rusarbeid

Telefon: 97 77 34 12