Wayback, Stiftelsen livet etter soning

Målgruppe

For tidligere straffedømte og innsatte i fengsel/soning med lenke som nærmer seg løslatelse og som ønsker endring i livet sitt. Wayback er et rusfritt tilbud.

Tilbud

Waybacktilbyr et rusfritt fellesskap og en fadder som støtter deg. De har ulike aktivitetstilbud, refleksjonsgrupper, og bistår med økonomi og gjeld. Du kan søke på startlån sammen med Wayback. Kanskje finner dere en arbeidsplass sammen?

Som medlem hos Wayback vil du få en fadder som du kan ringe til (også kveld/helg). Wayback henter på porten ved løslatelse.

Les mer på nettsiden til Wayback

Fyll dagene - se alle tilbud her

Kontakt

Kontaktperson
Katja Nielsen
Telefon
Besøksadresse:
Keysers gate 5
0165