Vaffelgutta

Målgruppe

Vaffelgutta Frivillig - For alle med ønske om å glede andre mennesker som oppholder seg på gata.

Vaffelgutta Arbeid - Arbeid for mennesker som har falt uten for arbeidslivet. Målgruppen må være rusfri.

Tilbud

Vaffelgutta Frivillig - Deler ut vafler og omsorg til de på gata hver mandag. Arrangerer sosiale sammenkomster.

Vaffelgutta Arbeid – Salgsarbeid (møtevirksomhet, telefon, mail), prosjektarbeid og pakking.

Les mer på nettsiden til Vaffelgutta

Fyll dagene - se alle tilbud her

Kontakt

Kontaktperson
Marius A Gloppen Skavås
Telefon