Treffstedet KG32

Målgruppe

Beboere i Sagene bydel.

Tilbud

Treffstedet KG32 er i utgangspunktet et lavterskel værested for beboere i bydel Sagene som har utfordringer knyttet til psykisk helse og rus. Det fungerer også som en møteplass for personer som er i behov av sosial omgang. Her kan du få hjelp til å skrive søknader og ta kontakt med offentlige etater.
Det er ingen krav til rusfrihet, men det forventes at man kan oppføre seg.
Det serveres gratis mat og drikke.
Treffstedets åpningstider er mandager og onsdager 10-14

Se alle fyll dagene-tilbud her

Kontakt

Kontaktperson
Anders Bjerkeskaug
Telefon
94 83 00 92
E-post
anders.bjerkeskaug@bsa.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Kyrre Greppsgt 32
0479 Oslo