Treffstedet KG32

Målgruppe

Beboere i Sagene bydel.

Tilbud

Hjelp med sosialfaglige utfordringer.
Låne telefon for å ringe fastlege, NAV konsulent m.m.

Se alle fyll dagene-tilbud her

Kontakt

Kontaktperson
Anders Bjerkeskaug
Telefon
94 83 00 92
E-post
anders.bjerkeskaug@bsa.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Kyrre Greppsgt 32
0479 Oslo