Stiftelsen Retretten

Målgruppe

Rusavhengige og deres pårørende. Alle tilbud på Retretten er rusfrie og gratis.

Tilbud

Hjelp til videre hjelp – Retrettenloser sine brukere videre til ulike ikke-kommersielle tilbud på bakgrunn av den enkeltes behov. I Retretten setter vi øreakupunktur etter NADA programmet hver hele time. Vi ønsker å være et ressurssenter for rusavhengige og tilbyr kurs og fagdager for både brukere og ansatte i rusfeltet. Vi har også informasjonsdager om offentlige hjelpetilbud. Alle som arbeider i direkte kontakt med dem som oppsøker oss har selv erfaring med avhengighet.

Les mer på nettsiden til Retretten

Fyll dagene - se alle tilbud her

Kontakt

Kontaktperson
Vigdis Seljåsen Lie
Telefon
Besøksadresse:
Kristian August gate 10
0164 OSLO