RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet

Målgruppe

RIO er en brukerorganisasjon på rusfeltet, som bidrar med fag- og brukerkunnskap inn mot kommune, rusbehandling og spesialisthelsetjeneste.

Tilbud

Formålet til RIO er å bidra med fag- og brukerkunnskap på rusfeltet sånn at personer med rusutfordringer får den hjelpen de trenger når de tenger den.

Fyll dagene - se alle tilbud her

Kontakt

Telefon
46 64 58 87
Besøksadresse:
Storgata 39
0182 OSLO