Rettssenteret

Målgruppe

Rettssenterets visjon er rett for alle, og formålet er å bidra til å utvikle et bedre rettshjelpstilbud. Vi gir gratis og lett tilgjengelig og oppsøkende rettshjelp der folk bor. Målgruppen er utsatte og sårbare personer: barn, unge, voksne og eldre. I oppstarten vil de yngste, barn og unge opp til fylte 25 år, bli prioritert.

Tilbud

Rettssenteret yter gratis rettshjelp, både kortvarig førstegangskonsultasjon og fullført rettshjelp. Rettshjelpen gis fra eget lokale og ved oppsøkende virksomhet i Oslo. For å være et lett tilgjengelig rettshjelpstilbud til alle, satses det på å utvikle og ta i bruk gode digitale og nettbaserte løsninger.
Sakene skal søkes løst på lavest mulig konfliktnivå. Saker som skal for retten vil bli henvist til advokat.

Klientene skal ha tillitt til Rettssenteret, og senteret må være og oppleves å være uavhengig for klientene. De må ha tillitt til at vi respekterer vår taushetsplikt. Klientene eier sin egen sak og det som sies til oss i fortrolighet, blir hos oss. Det er derfor viktig at stiftelsen kun driver med rettshjelp for å få denne troverdigheten. Rettssenteret har derfor et ikke-kommersielt formål og er uavhengige av tro, livssyn og annen påvirkning - et livssynsnøytralt rettshjelpstilbud.

Fyll dagene - se alle tilbud her

Kontakt

Kontaktperson
Cathrine Moksness
Telefon
97 00 55 97
Besøksadresse:
Kristian Augusts gate 9
0164 OSLO