Paahjul, Kirkens Bymisjon

Målgruppe

Arbeidstrening for mennesker med rusbakgrunn. Paahjul stiller krav til rusfrihet ved inntak.

Tilbud

Arbeidstrening. Potensielle medarbeidere kan møte opp eller ta kontakt via e-post/telefon og avtale en interessesamtale. Paahjul oppsøker også institusjoner og NAV-kontorer for å informere om tilbudet.

Fyll dagene - se alle tilbud her

Kontakt

Kontaktperson
Henrik Thån Domanski
Telefon
22 05 28 86
E-post
henrik.domanski@bymisjon.no
Besøksadresse:
Dronning Eufemias gate 28
0191 OSLO