OsloKollega AS og PS:hotell by Nordic Choice

Målgruppe

Tilbudet er rettet mot de som mottar arbeidsavklaringspenger og de som er i arbeidsforberedende trening (AFT). Tilbudet er rettet mot deg som er rusfri, klar for å prøve deg i arbeidslivet, og kan tenke deg en karriere innen handel- og servicenæringen. Trenger du litt tid med påfyll av kompetanse og erfaring kan oppstart på PS:hotel, OK:data eller OK:sykkel være ett godt alternativ.

Tilbud

Tilbud om karrierekartlegging, oppdatert arbeidslivskunnskap og et stort nettverk av arbeidsgivere. Tiltaket er opptatt av individuell tilrettelegging.

Fyll dagene - se alle tilbud her

Kontakt

Kontaktperson
Randi Kvissel
Telefon
90 84 19 69
Besøksadresse:
Vulkan 22
0178 OSLO