OsloKollega AS og PS:hotell by Nordic Choice

Målgruppe

Tilbudet er rettet mot de som mottar arbeidsavklaringspenger og de som er i arbeidsforberedende trening (AFT). Tilbudet er rettet mot deg som er rusfri, klar for å prøve deg i arbeidslivet, og kan tenke deg en karriere innen handel- og servicenæringen. Trenger du litt tid med påfyll av kompetanse og erfaring kan oppstart på PS:hotel, OK:data eller OK:sykkel være ett godt alternativ.

Tilbud

Tilbud om karrierekartlegging, oppdatert arbeidslivskunnskap og et stort nettverk av arbeidsgivere. Tiltaket er opptatt av individuell tilrettelegging.

Les mer på nettsiden til OsloKollega AS og PS:hotell

Fyll dagene - se alle tilbud her

Kontakt

Kontaktperson
Randi Kvissel
Telefon
Besøksadresse:
Vulkan 22
0178 OSLO