Nok. Oslo – Senter mot incest og seksuelle overgrep

Målgruppe

Nok. Oslo er et gratis hjelpetilbud for mennesker som har blitt utsatt for incest og seksuelle overgrep i barndommen, og for pårørende. Nok. Oslo kan ikke fjerne det vonde, men kan bidra til å finne en måte å leve med det. De arbeider etter metoden “hjelp til selvhjelp”. Alle brukere ved senteret skal møtes med respekt og likeverd. Du kan være anonym og de har taushetsplikt. Rusfritt miljø.

Tilbud

Samtaler med en faglig veileder, gruppetilbud og sosiale tilbud.

Samtalene kan være på telefon eller på senteret. De kan være alene eller sammen med andre i familien og nettverket rundt deg/dere. Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å fortelle.
Hos Nok. Oslo kan du også møte andre mennesker som har opplevd seksuelle overgrep i barndommen. Mange opplever at det er fint å kunne dele erfaringer og få støtte av andre som bærer med seg liknende opplevelser.

De sosiale tilbudene består av ulike aktivitetstilbud. Det sosiale samværet kan være et viktig verktøy for fellesskap og mestring.

Ta kontakt for å avtale tid til samtale/omvisning eller annet. Om du trenger tilrettelegging, tolk eller andre tilpassede tilbud vil de strekke seg langt for å få til dette.

Fyll dagene - se alle tilbud her

Kontakt

Telefon
23 31 46 50
Besøksadresse:
Akersgata 1
0158 OSLO