N.K.S. Veiledningssenter for pårørende

Målgruppe

Veiledningssenteret er et tilbud til pårørende, herunder foreldre, søsken, besteforeldre, lærere, venner, barn, øvrig familie, kollegaer osv.

Tilbud

Veiledningssenteret er et gratis lavterskeltilbud til pårørende til rusmiddelavhengige og psykisk syke og skal:

  • Gi faglig veiledning og informasjon til pårørende til rusmiddelavhengige og psykisk syke. Dette innbefatter avhengighet til ulike stoffer og /eller psykisk sykdom.
  • Bidra til å synliggjøre pårørendes situasjon gjennom informasjon, foredrag og annen utadrettet virksomhet.
  • Samarbeide med offentlig og privat hjelpeapparat.

Fyll dagene - se alle tilbud her

Kontakt

Kontaktperson
Bjørn Ole Helliksen
Telefon
48 95 36 93
Besøksadresse:
Torggata 1
0181 Oslo