Musikkterapi på Stedet Sagene

Målgruppe

Musikkterapi på Stedet er et rusfritt lavterskeltilbud for personer med utfordringer knyttet til rus og/eller psykisk helse. Innholdet tilpasses deltakeres behov og ønsker, og krever ingen forkunnskaper innen musikk. Motivasjon, mestring, følelsesregulering, meningsfull aktivitet, sosial deltakelse og nettverksarbeid er ofte relevant innhold.

Tilbud

Tilbudet består av både individuelle timer og grupper ledet av musikkterapeutene på Stedet Sagene. Nye deltakere i musikkterapien har mulighet til å motta individuelle timer i en begrenset periode, der det etter hvert jobbes med overganger til å bli med i grupper, til selvstendig bruk av musikkrom og/eller studio, samt til deltakelse i miljøet på Stedet. Tilnærminger til musikalsk samhandling inkluderer musikklytting, samspill og improvisasjon, sangskriving, innspilling, kor, framføring og samtale. Stedets musikkhus er tilgjengelig for fri bruk i åpningstiden, der de som vil kan komme innom, møte andre og spille sammen, lytte til musikk, eller bruke studio.

Tilrettelegging

Nye deltakere kan ta kontakt på tlf eller mail og avtale å møte en av musikkterapeutene for en samtale om hva de ønsker og hva som kan passe for dem av pågående tilbud.

Fyll dagene - se alle tilbud her

Kontakt

Kontaktperson
Line Mærli
Telefon
48 89 86 36
E-post
stedet.sagene@frelsesarmeen.no
Besøksadresse:
Maridalsveien 158
0461 OSLO