Medarbeiderne

Målgruppe

Medarbeiderne er et lite flytte- og avfallskjøringsfirma som tilbyr fast jobb til folk som har slutta med rus.

Tilbud

Hos Medarbeiderne kan du jobbe som renovasjonssjåfør, renovasjonsmedarbeider, dørselger, flyttesjåfør eller flyttemedarbeider.

Man søker om jobb på www.medarbeiderne.no/jobb og blir kalt inn til jobbintervju når de har behov for nye medarbeidere. Det er lov til å ha med seg noen på intervjuet.

Les mer på nettsidene til Medarbeiderne

Fyll dagene - se alle tilbud her

Kontakt

Telefon
Besøksadresse:
Casper Storms vei 16
0664 Oslo