LINK Oslo – Senter for selvhjelp og mestring

Målgruppe

LINK Oslo er en møteplass for forskjellige selvhjelpsgrupper. Deltakelsen er for alle som vil ta ansvar for egen helse gjennom bearbeidelse av egne problemer og emosjonelle belastninger, i et fellesskap med andre.

LINK Oslo er et rusfritt tilbud, men er også en møteplass for enkelte 12-trinnsgrupper med rusavhengighet.

Tilbud

Alle som ønsker kan melde seg på som deltaker i en selvhjelpsgruppe. Tilbudet er gratis. LINK Oslo tilbyr muligheten til å delta i både digitale og fysiske gruppemøter.

Alle kan ringe og avtale møte for å få informasjon og omvisning. Dette gjelder både potensielle deltakere, organisasjoner, og ansatte i privat, frivillig og kommunal sektor. De holder også informasjonsmøter, orienteringer, presentasjoner og foredrag, gratis for private, frivillige og kommunale virksomheter i Oslo og ute i bydelene.

Fyll dagene - se alle tilbud her

Kontakt

Kontaktperson
Odd-Arne Eriksen
Telefon
22 96 15 40
Besøksadresse:
Kirkeveien 61
0364 OSLO