Leieboerforeningen

Målgruppe

Leieboerforeningen er en medlems- og interesseorganisasjon for leieboere. Alle leieboere kan bli medlem, uavhengig av livssituasjon, type leieforhold osv. De bistår medlemmer med juridisk og sosialfaglig rådgivning knyttet til leieforholdet, ved f.eks. oppsigelse, utkastelse, depositumstvist, søknad om kommunal bolig osv. Leieboerforeningen jobber interessepolitisk for og med ulike grupper på leiemarkedet – blant annet kommunale boliger, og i samarbeid med ulike organisasjoner på fattigdomsfeltet. De jobber også boligpolitisk og boligsosialt med beboere i en rekke kommunale boliger i Oslo.

Tilbud

  • Juridisk og sosialfaglig rådgivning
  • Kurs og opplæring i husleierett etter avtale
  • Boligsosialt arbeid i kommunale boliger, med beboerne som viktigste samarbeidspartner

Leieboerforeningen har en sosionom i deltidsstilling som kan bistå med tilrettelegging for samtale dersom det er behov for/ønske om det.

Les mer på nettsiden til Leieboerforeningen

Fyll dagene - se alle tilbud her

Kontakt

Telefon
Besøksadresse:
Borggata 2B
0650 OSLO