Kroken 11

Målgruppe

Dagaktivitetstilbud er for personer over 18 år som er bosatt i Bydel Østensjø og har eller har hatt rusutfordringer. Det er ikke krav om at besøkende er rusfrie. Det er ikke anledning til å innta rusmidler på eller rett utenfor dagaktivitetstilbudet.

Tilbud

Dette tilbudet er under oppbygging. Foreløpig tilbys det et møtested med mat, aktivitet og sosialt samvær i trygge rammer. Innhold/aktiviteter vil fremover skapes i samarbeid med brukerne. Per nå tilbyr vi det som fremkommer i vedlagte brosjyre.

Per nå er det ikke utdeling av brukerutstyr, feltpleietilbud eller pårørendetilbud ved dagaktivtetstilbudet. Det planlegges for utdeling av brukerutstyr på sikt og lettere sårstell. Det er også et mål å ha tilbud om selvhjelpsgrupper og pårørendearbeid.


Tilrettelegging

Bydelens boopfølgere motiverer og følger brukere til dagaktivitetstilbudet. Etter første besøk vil booppfølger eller ansatte på dagaktiivtetstilbudet kontakte bruker og invitere/følge igjen dersom vedkommende ønsker det. Ansatte ved dagavtivitetstilbudet er også med booppfølgere på hjemmebesøk for å etablere relasjon til potensielle brukere av stedet.

Kontakt

Åpningstid: mandag-fredag kl. 11-15.
Kontaktperson
Mari Rusten
Telefon
Besøksadresse:
Skøyenkroken 11
0686 OSLO