Kontoret for Fri rettshjelp

Tilbud

Rådgivningen gis av profesjonelle advokater.

Du kan for eksempel få hjelp med:

  • familiesaker, barn og barnevern
  • bolig- og husleierett
  • arbeidsforhold
  • trygd og sosial saker
  • utlendingssaker
  • erstatning for personskade

Hvem kan få hjelp?

Alle får inntil en times hos advokat på dagtid og halv time på drop- in kveldstid. Advokatene vil vurdere om saken din kan behandles videre hos oss eller henvises videre.

Inntektsgrensene er i utgangspunktet brutto 320 000,- kroner i året for enslige. Samboende og gifte kan ha en samlet brutto inntekt på inntil 490 000 kroner i året. Formuesgrensen er på 100 000 kroner.

Inntektsgrensene gjelder ikke i alle saker. Noen saksområder gir unntak. Dette får du i så fall beskjed om av advokaten du snakker med.

Fyll dagene - se alle tilbud her

Kontakt

Du kan bestille time på telefon, e-post eller ved å møte opp i resepsjonen.

Telefon
23 48 79 00
E-post
frirettshjelp@vel.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Storgata 19
0184 OSLO