Kirkeveien videregående skole

Målgruppe

Kirkeveien videregående skole er en spesialskole for elever med bakgrunn innenfor rus og/eller psykiatri.

Tilbud

Skolen baserer seg på et samarbeid med eleven, behandler og NAV for en individuell tilrettelegging for hver enkelt elev. For å opprettholde et rusfritt miljø på skolen, må aktuelle elever forplikte seg til ukentlige urinprøver. Fellesskapet mellom elevene bidrar til gjensidig støtte og forståelse.

Les mer på nettsiden til Kirkeveien videregående skole

Fyll dagene - se alle tilbud her

Kontakt

Telefon
Besøksadresse:
Kirkeveien 166
0450 OSLO