Kastanjen Aktivitetshus

Målgruppe

Kastanjen Aktivitetshus i Bygdøy allé 23 er et tilbud til de som har eller har hatt utfordringer knyttet til rus. Vi ønsker å inspirere og legge til rette for aktivitet, sosialt samvær og økt livskvalitet.

Aktivitetshuset er et samarbeid mellom bydel Frogner, bydel Ullern, bydel Vestre Aker, Frelsesarmeen, Blå Kors, Ivareta og Sykepleie på Hjul. Inngangen til aktivitetshuset ligger i Frognerveien.

Tilbudene er for innbyggere i Oslo uavhengig av hvilken bydel du bor i. Du er hjertelig velkommen til å møte opp eller ta kontakt for mer informasjon om de ulike tilbudene.

Tilbud

Aktivitetsprogram

Aktivitetsprogram for juni 2024 (PDF)

Tilbud uten krav om rusfrihet

Tilbud for deg som har ulik grad av rusmiddelavhengighet. Det er ikke krav om rusfrihet. Vi tilbyr ulike aktiviteter og har alltid kaffe på kanna og en avis å lese i. Vi disponerer to datamaskiner for våre gjester og kan hjelpe med digitale søknader etc.

Brukerutstyr og Nalokson nesespray er tilgjengelig for utdeling alle åpningsdager eller etter avtale. Vi samarbeider også tett med Sykepleie på Hjul som yter oppsøkende helsehjelp til rusavhengige i hovedstaden. Blå Kors Kontaktsenter deltar i driften på dagtilbudet med frivillige og ansatte.

Utendørs aktiviteter tilbys i åpningsdagene når det er mulig. Det arrangeres turer til ulike destinasjoner og andre aktiviteter. Du må ikke være turvant for å bli med på tur. Vi stiller med kaffe og en matbit.

Rusfritt tilbud

Tilbud for deg som er i gang med eller har ønske om å etablere deg i en rusfri tilværelse.

Tirsdag og torsdag klokken 16:00–20:00 driftes tilbudet av Stedet Vest. Stedet Vest er et rusfritt kom-og-bidra tilbud, hvor vi sammen skaper en meningsfull fritid uten rus. Vi tilbyr kreative aktiviteter som musikk, tegning og maling, kurs og turer og har som overordnet mål å være en sosial møteplass der deltakere kan få styrket sin rusfrie identitet. For spørsmål om tilbudet, ta kontakt på e-post: stedet.vest@frelsesarmeen.no eller på telefon: 92 08 68 54

I tillegg har Kastanjen aktivitetshus individuelt tilbud i regi av Steg for Steg. I Steg for Steg sitter deltakeren i førersetet i sin recoveryprosess. Med hjelp og støtte fra veiledere og Tidgivere (frivillige i Blå Kors), lager hver enkelt deltaker sitt skreddersydde rehabiliteringsopplegg med fokus på sosiale nettverk, arbeid, økonomi, bolig og fritid. Vi tilbyr programmet Hverdagskompetanse og individuell nettverkskartlegging. For spørsmål om tilbudet, ta kontakt med koordinator eller les mer om tilbudet.

I år satser Steg for Steg også på aktiviteter i naturen.

Dette tilbudet er nært knyttet til Kastanjen aktivitetshus, men man trenger ikke å møte opp i Kastanjens lokaler for å ta del i dette tilbudet.

Tilbud til pårørende

Ivareta er Kastanjens samarbeidspartner i pårørendearbeidet. Ivareta er en organisasjon av og for etterlatte og pårørende til personer som har utfordringer med rus og psykisk helse.
Ta gjerne kontakt med oss, om du trenger en prat. Ta gjerne kontakt dersom du har innspill på hva som trengs av tilbud til pårørende utover en individuell prat.

Les mer på nettsiden til Ivareta.

Kontaktperson i Ivareta: Kjell Sæthre, telefon 483 81 315.

Kontakt

Telefon
94 02 57 46
Besøksadresse:
Bygdøy Allé 23
0262 OSLO