Kaleidoskop

Målgruppe

Årlig kunstutstilling for kreative mennesker som har eller har hatt utfordringer med rus eller psykisk helse. Tidligere og nåværende mottakere av Velferdsetatens tjenester inviteres til å stille ut arbeider, og kan levere inn maleri, tegning, foto, installasjon, skulptur, lyd, video, dikt og performance.

Tilbud

Kaleidoskop er en årlig kunstutstilling der nåværende og tidligere brukere av Velferdsetatens tjenester inviteres til å delta.

Fyll dagene - se alle tilbud her

Kontakt

Kontaktperson
Pernille Gormsen
Telefon
48 28 10 75
Besøksadresse:
Østensjøveien 56
0667 OSLO