Jussbuss

Målgruppe

Mennesker med et udekket rettshjelpsbehov som ikke faller innenfor den offentlige ordningen med fri rettshjelp og som heller ikke kan betale for advokat. Drives av jusstudenter.

Tilbud

Gir gratis rettshjelp, sprer rettsinformasjon, jobber rettspolitisk og driver forskning og utdanning. Saksmottak, foredrag, opplæring av studenter, rettspolitiske utspill. Jussbuss tar imot saker ved oppmøte i egne lokaler, over telefon eller på nettsiden. I tillegg er det oppsøkende saksmottak utenfor kontoret. Saksmottakstider er mandag kl. 17:00-20:00 og tirsdag kl. 10:00-15:00.

Les mer på nettsiden til Jussbuss

Fyll dagene - se alle tilbud her

Kontakt

Telefon
Besøksadresse:
Skippergata 23
0154 OSLO