JURK - Juridisk rådgivning for kvinner

Målgruppe

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) tilbyr gratis, tilpasset hjelp til selvhjelp for alle som definerer seg som kvinner. JURK drives av viderekommende jusstudenter og skal bidra til at alle kvinner er bevisst sin rettsstilling, og at likestilling praktiseres. Målgruppen er både rusfrie og ikke-rusfrie kvinner.

Tilbud

Hvis du har et juridisk spørsmål som omhandler barn, familie, arbeid, diskriminering, trygd, bolig, utlendingssaker, gjeld, vold og fengsel kan du kontakte JURK.

Om det er vanskelig for deg å ta kontakt ved personlig oppmøte på kontoret, kan du sende inn sak via nettskjema på hjemmesiden eller ringe i de tidene de har telefonmottak.

Fyll dagene - se alle tilbud her

Kontakt

Telefon
22 84 29 50
Besøksadresse:
Skippergata 23
0154 OSLO