Idretten skaper sjanser

Målgruppe

Rusavhengige og tidligere rusavhengige. Man får ikke delta i aktivitet hvis man møter opp ruspåvirket.

Tilbud

Ridning, sykkel og ski. Tilbudet har mentorordning og du kan ha med deg en støtteperson på de første møtene dersom du ønsker. Åpningstid 08:00-15:00.

Fyll dagene - se alle tilbud her

Kontakt

Kontaktperson
Morten Nyborg
Telefon
47 70 00 93
E-post
post@idrettenskapersjanser.no
Besøksadresse:
Sognsveien 73
0854 OSLO