I jobb Oslo, Kirkens Bymisjon

Målgruppe

I jobb Oslo er et arbeidstilbud for folk i aktiv rus eller med en lengre rushistorikk. Det stilles ingen krav om at du skal slutte å ruse deg, men du kan ikke ruse deg i løpet av arbeidsdagen.

Tilbud

Det er valgfritt å møte på jobb, og møter det flere enn de har oppdrag til blir det trekning. Oppmøte for jobb er kl. 08.20-08.40. Oppdrag utføres mellom kl. 09.00 og 13.00, og honorar utbetales kontant umiddelbart etter arbeidsdagens slutt.

For å jobbe på gaterydding må du først ha en inntakssamtale. Møt opp eller ring for å avtale tid.

For å jobbe på glass- eller tapetverkstedet må du i tillegg søke om plass.

Les mer på nettsiden til I jobb

Fyll dagene - se alle tilbud her

Kontakt

Kontaktperson
Bente Tjernshaugen
Telefon
Besøksadresse:
Fred Olsens gate 3B
0152 OSLO